Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> SAPARD >> Prezentare >> Investiţii prin SAPARD >> Grupuri de producător - Măsura 3.2

  Măsura 3.2
Constituirea grupurilor de producători

FĂRĂ FONDURI DISPONIBILE
 

 

Cine putea beneficia de fondurile alocate Măsurii 3.2?

Grupuri de producători agricoli, silvici si piscicoli legal constituite şi recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale începând cu data de 1 ianuarie 2004 şi care au îndeplinit condiţiile de acordare a ajutorului .
 

Pentru ce s-au acordat fonduri nerambursabile SAPARD ?

Stimularea constituirii grupurilor de producători prin acordarea unui ajutor financiar în sumă fixă, destinat susţinerii activităţii de înfiinţare şi funcţionare a grupurilor recunoscute conform legislaţiei naţionale.
Care era valoarea fondurilor nerambursabile?
Sprijinul destinat grupurilor de producători a fost acordat în rate fixe, în funcţie de costurile de constituire şi funcţionare ale grupului.
Sprijinul a fost determinat anual, pentru fiecare grup de producători, pe baza producţiei anuale comercializate astfel:
a) pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi al cincilea ande 5%, 5%, 4%, 3% şi 2%din valoarea producţiei de piaţăde până la 200 000 de EURO/an;
b) pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi al cincilea an de 2.5%, 2.5%, 2%,1.5% şi 1.5% din valoarea producţiei de piaţă ce depăşea 200 000 de EURO/an;
c) sprijinul a fost plătit în rate anuale pentru fiecare grup de producători şi a avut un plafon maxim de:
- 20 000 EURO pentru primul an;
- 20 000 EURO pentru al doilea an;
- 16 000 EURO pentru al treilea an;
- 12 000 EURO pentru al patrulea an;
- 10 000 EURO pentru al cincilea an.

Plata primei rate a fost făcută la un an după data semnării contractului pentru sprijinul financiar.  
  
Fondurile nerambursabile SAPARD disponibile pentru investiţii în
domeniile menţionate mai sus, sunt de:
0 Euro
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
3 Ghidul Solicitantului pentru Masura 3.2 RO 532 KB2mn / <1mn
4 Ghidul Solicitantului-Masura 3.2 - SINTEZA RO 196 KB<1mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.