Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> SAPARD >> Prezentare >> Investiţii prin SAPARD >> Îmbunătăţirea produselor - Măsura 1.2

  Măsura 1.2

ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURILOR ÎN VEDEREA REALIZĂRII CONTROLULUI DE
 
CALITATE, VETERINAR ŞI  FITOSANITAR, PENTRU CALITATEA PRODUSELOR
 
ALIMENTARE ŞI PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR


FĂRĂ FONDURI DISPONIBILE
 
Cine a putut beneficia de fondurile alocate Măsurii 1.2?
 
1.Laboratoarele  instituţiilor publice autorizate pentru a desfăşura activităţi sanitar-veterinare, fitosanitare şi de control al calităţii alimentelor. 
 

Care au fost domeniile în care se puteau realiza investiţii eligibile ?
  1. Sectorul sanitar-veterinar 
  2.
Sectorul fitosanitar
  3. C
ontrolul calităţii alimentelor

Care a fost valoarea fondurilor nerambursabile? 

Proiectele din cadrul acestei măsuri au fost proiecte publice,  ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri fiind de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru submăsura 2 şi  în funcţie de veniturile nete obţinute, pentru submăsurile 1 şi 3.

În cadrul acestei Măsuri au putut fi finanţate proiecte a căror valoare totală eligibilă era cuprinsă între 50.000  - 2.000.000 Euro, echivalent în RON noi, RON, la data întocmirii Studiului de Fezabilitate – Memoriu justificativ, conform cursului comunicat de Banca Centrală Europeană.

Cofinanţarea proiectului a fost: 
               

Gradul de intervenţie pentru proiecte, în funcţie de tipul proiectului, a fost de:

     

                        - 100% contribuţie publică, din care:

                        -  75% contribuţia Comunităţii (Uniunea Europeană)

                        -  25% cofinanţare naţională (Guvernul României)

 

 
 
Fondurile nerambursabile SAPARD disponibile pentru investiţii în
domeniile menţionate mai sus, sunt de:

0 Euro
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru Măsura 1.2 RO 616 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.