Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> SAPARD >> Prezentare >> Investiţii prin SAPARD >> Metode agricole de protejare a mediului - Măsura 3.3

  Măsura 3.3

Metode agricole de productie proiectate sa protejeze mediul
si sa mentina peisajul rural
 
FĂRĂ FONDURI DISPONIBILE
 
Cine putea beneficia de fondurile alocate Măsurii 1.1?
1. Producători individuali persoane fizice
2. Asociaţii agricole fără personalitate juridică
3. Grupuri de producători cu personalitate juridică 
4. Asociaţii familiale cu  personalitate juridică
5. Societăţi agricole cu personalitate juridică
6. Societăţi comerciale cu capital privat de minim 75%
 

Care au fost domeniile în care se puteau realiza investiţii eligibile ?
În cadrul acestei măsuri au fost oferite fermierilor, următoarele 3 submăsuri pilot:
 
   A:  conservarea solului şi protecţia împotriva eroziunii;
   B:  conservarea biodiversităţii prin practici agricole tradiţionale;
   C:  agricultură ecologică.

În funcţie de amplasarea geografică a submăsurilor fermierii puteau participa concomitent la una sau la toate submăsurile pilot şi activităţile menţionate.
 

 
Cum se acordau fondurile nerambursabile?
A:
- Transformarea terenului arabil în pajişti (grassland):
      - anul 1 = 217 Euro / ha/an
      - anii următori = 91 Euro / ha/an
- Amenajarea de benzi înierbate (plata este numai pentru suprafaţa acoperită de benzile înierbate):
      - anul 1 = 245 Euro / ha/an
      - anii următori = 193 Euro / ha/an
- Înfiinţarea de cultură verde ascunsă pe teren arabil după recoltare 
      - 129  EURO/ha/ an

B:
- Menţinerea de zone temporar inundate prin cultivarea tradiţională a orezului
      - 206 Euro / ha/an
- Conservarea păşunilor şi a fâneţelor alpine
      - 95 Euro / ha/an

C:
- Legume
      - 329 Euro / ha/an (perioada de conversie)
      - 273 Euro / ha/an (perioada certificată)
- Fructe 
      - 320 Euro / ha/an (perioada de conversie)
      - 181 Euro / ha/an (perioada certificată)
- Plante aromatice şi medicinale
      - 287 Euro / ha/an (perioada de conversie)
      - 190 Euro / ha/an (perioada certificată)
- Culturi furajere (orz furajer) 
      - 123 Euro / ha/an (perioada de conversie)
      - 92 Euro / ha/an (perioada certificată)
- Păşuni naturale 
      - 35 Euro / ha/an (perioada de conversie)
      - 28 Euro / ha/an (perioada certificată)


Măsura a constat într-un număr de activităţi pilot voluntare la care fermierii puteau participa asigurându-li-se în schimb prin SAPARD plăţi anuale pe o perioada de minim 5 ani. Acordul care a rezultat lua forma unui contract semnat între fermier şi Agenţia SAPARD. Fiecare contract era specific pentru fiecare fermier în parte.
 
Prima compensatorie publică acordată prin această măsură era de 100%, din care comunitatea Europeană participa cu 75% şi Guvernul României cu 25%.
 
Prima compensatorie oferită fermierilor a fost plătită anual, ca o rată fixă exprimată în EURO, şi era calculată pe baza:
- costurilor nete crescute datorate respectării cerinţelor submăsurii de agro-mediu adoptată (costuri totale suplimentare – economii);
- pierderii de venit estimate, cauzată de respectarea cerinţelor submăsurii de agro-mediu adoptată;
 
Plăţile pentru fermieri au fost efectuate în lei, aceste plăţi putând varia în funcţie de rata de schimb în fiecare an pe durata celor 5 ani.
 
 
     
Fondurile nerambursabile SAPARD disponibile pentru investiţii în
domeniile menţionate mai sus, sunt de:
0 Euro
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru Masura 3.3 RO 5,579 KB14mn / 6mn
3 Ghidul Solicitantului-Masura 3.3 - SINTEZA RO 162 KB<1mn / <1mn
4 INSTRUCTIUNI DE PLATA pentru beneficiarii Masurii 3.3 RO 86 KB<1mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.