Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> SAPARD >> Prezentare >> Investiţii prin SAPARD >> Silvicultura - Măsura 3.5

  Măsura 3.5

Silvicultură


FĂRĂ FONDURI DISPONIBILE

Cine putea beneficia de fondurile alocate Măsurii 3.4 ?
1. Persoane fizice, proprietari/detinatori de terenuri cu destinaţie forestieră sau de terenuri agricole;
2. Persoane juridice, proprietari/detinatori de terenuri cu destinaţie forestieră sau de terenuriagricole, din care:
      - unităţi de cult (biserici, mănăstiri);
      - unităţi de învăţământ (şcoli);
      - forme asociative sau asociaţii de proprietari din domeniu.
3. Consilii locale ale comunelor sau municipalităţilor şi asociaţiile acestora;
4. Agenţi economici privaţi, din domeniu.
Unităţile de cult şi de învăţământ au fost  beneficiari numai pentru submăsura Împăduriri

Care erau domeniile în care se puteau realiza investiţii eligibile?
- împădurirea terenurilor agricole productive şi neproductive şi crearea perdelelor forestiere; 
- înfiinţarea pepinierelor sau modernizarea acestora, inclusiv achiziţionarea maşinilor şi utilajelor specifice;
- îmbunătăţirea prelucrării primare a lemnului şi marketingului produselor forestiere;
- construirea  sau modernizarea drumurilor forestiere publice sau private, inclusiv construirea sistemelor de marcare, semnalizare şi avertizare;
- lucrări pentru protecţia pădurilor împotriva incendiilor;
- îmbunătăţirea managementului pădurilor prin investiţii în clădiri operaţionale, computere, mijloace de comunicare în masă, maşini şi echipamante speciale, mijloace de transport specializate;
- achiziţionarea utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltare, încărcatul şi transportul lemnului; 
- construirea sau modernizarea hangarelor, remizelor şi a spaţiilor de lucru pentru întreţinerea utilajelor; 


Care era valoarea fondurilor nerambursabile?
Se puteau primi fonduri nerambursabile de până la 500.000 Euro pentru proiecte de împăduriri, de pepiniere şi de prelucrare primară a lemnului. În cazul proiectelor privind managementul pădurilor, valoarea maximă a fondurilor nerambursabile a fost de 800.000 Euro.
Valoarea minimă admisă a proiectelor prezentate mai sus era de 10.000 Euro
În cazul proiectelor pentru construirea  sau modernizarea drumurilor forestiere, plafonul maxim al fondurilor nerambursabile era de 1.000.000 Euro, în timp de plafonul minim era de 50.000 Euro

Valoarea asistenţei solicitate trebuia să reflecte costurile reale, calculate pe baza facturilor plătite.


Cofinanţarea proiectului era
       50% contribuţie privată (reprezentând fondurile pe care trebuie să le deţină beneficiarul)
       50% contribuţie publică (reprezentând fondurile nerambursabile acordate prin SAPARD

În cazul proiectelor pentru drumuri forestiere, contribuţia publică a fost de 100%.
 
  
 
Fondurile nerambursabile SAPARD disponibile pentru investiţii în
domeniile menţionate mai sus, sunt de:

0 Euro
 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
2 Ghidul Solicitantului pentru Masura 3.5 RO 1,187 KB3mn / 2mn
3 Ghidul Solicitantului-Masura 3.5 - SINTEZA RO 177 KB<1mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.