Sunteţi aici: Acasă >> INFORMATII INSTITUTIONALE >> Despre AFIR >> Prezentare Generală

 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR

 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este o institutie subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) având ca atribuție implementarea tehnică și financiară a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ( PNDR 2020).

Agenția își desfășoară activitatea conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ( APDRP), aprobată prin Legea 43 din 17 martie 2015.

                                               

 
Conducerea Agenției Organigrama

                                

AFIR a preluat patrimoniul APDRP şi atribuţiile ce decurg din funcţia de monitorizare a Programului SAPARD, precum și atribuțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013. Mai mult decât atât, AFIR va respecta criteriile de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene.

Agenţia a continuat efectuarea plăţilor pentru proiectele contractate prin SAPARD, iar până în decembrie 2013 a monitorizat toate proiectele care au fost finanţate prin acest Program pentru a se asigura că beneficiarii respectă clauzele asumate prin contractele de finanţare.

                           

Centre Regionale AFIR

Oficii Județene AFIR

Declarații de Avere
              
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este formată din 13 direcţii specializate la nivel central și din 8 Centre Regionale și 41 de Oficii Judeţene. Atât Centrele regionale cât și Oficiile Județene sunt structuri fără personalitate juridică.
 

Principalele direcţii de investiţii reprezintă o continuare firească a Programului SAPARD, dar și a PNDR 2007 - 2013.

                   

În concordanţă cu celelalte componente de investiţii se finanţează atât activităţile de diversificare economică, agroturism, conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural, cât şi renovarea satelor.

                                       
O altă prioritate de finanţare este Axa LEADER care are drept obiective încurajarea inovaţiei în sectorul agricol şi forestier, folosirea resurselor naturale şi culturale într-un mod raţional şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale.

 
 
 
 
Aceste certificări, atestate de Lloyd’s Register Quality Assurance din Marea Britanie garantează în mod obiectiv că procesele IT și sistemul de management al securității informațiilor din cadrul Agenției sunt în concordanţă cu normele, prevederile şi regulamentele internaționale.

 

 

 

Începând cu luna iunie a anului 2019 AFIR a obținut certificarea internațională pentru standardul anti-mită ISO 37001:2016, aplicabil sistemului de management anti-mită.

 

Certificarea atestată de RINA SIMTEX - Organismul de certificare, garantează că sistemul de management anti-mită din cadrul AFIR este în concordanță cu normele, prevederile și regulamentele internaționale

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Regulamentul de Organizare si Functionare AFIR 2023 RO 75,737 KB185mn / 81mn
2 OUG 41/ 2014 privind organizarea și funcționarea AFIR RO 169 KB<1mn / <1mn
3 rar Declaratie Agenda organizationala SNA 2021 - 2025 RO 380 KB<1mn / <1mn
4 Plan integritate 2022 RO 585 KB2mn / <1mn
5 Broșura Politica Anti-Mită a AFIR RO 1,359 KB4mn / 2mn
6 Angajament management implementare Sistem de management anti -mita RO 1,542 KB4mn / 2mn
7 Politica Anti-Mita RO 1,852 KB5mn / 2mn
8 Buget AFIR - 2023 RO 2,301 KB6mn / 3mn
9 rar Documente suport politica Anti-Mita RO 2,639 KB7mn / 3mn
10 Buget AFIR - 2022 RO 1,915 KB5mn / 3mn
11 Carta Auditului Intern al AFIR_ianuarie 2022 RO 4,486 KB11mn / 5mn
12 Raport anual de activitate AFIR - 2022 RO 3,648 KB9mn / 4mn
13 rar Contracte AFIR Asistenta Tehnica 2021 - 2022 RO 67,624 KB165mn / 73mn
14 rar Contracte AFIR Buget de Stat 2021 - 2022 RO 248,947 KB607mn / 266mn
15 rar Rapoarte de activitate AFIR 2014 - 2021 RO 17,668 KB44mn / 19mn
16 rar Bugetele Agentiei in perioada 2013 - 2021 RO 2,532 KB7mn / 3mn
17 rar Rapoartele de activitate ale APDRP RO 8,669 KB22mn / 10mn
18 rar Procedura Organizare si desfasurare concursuri posturi AFIR RO 19,571 KB48mn / 21mn
19 Lista funcțiilor personalului din cadrul AFIR plătit din fonduri publice la data de 31.03.2023 RO 3,016 KB8mn / 4mn
20 rar Lista functiilor personalului din cadrul AFIR platit din fonduri publice 30.09.2019 - 31.03.2022 RO 9,551 KB24mn / 11mn
21 rar Arhiva Bilanț AFIR 2016 - 2022 RO 992 KB3mn / 2mn
22 rar Plan Actiune Achizitii Publice Buget de Stat 2021 - 2022 - 2023 RO 3,217 KB8mn / 4mn
23 rar Plan Actiune Achizitii Publice Asistenta Tehnica 2021 - 2022 - 2023 RO 6,328 KB16mn / 7mn
24 Situatia lunara a platilor la zi RO 44 KB<1mn / <1mn
25 rar Plati AFIR la 31.12.2019 RO 97 KB<1mn / <1mn
26 xlsx Centralizator contracte peste 5000 euro - Buget de Stat - 2021 - 2022 RO 22 KB<1mn / <1mn
27 xlsx Centralizator contracte achizitii publice cu valoare peste 5000 euro - asistență tehnică - - 2021 - 2022 RO 20 KB<1mn / <1mn
28 rar Platile APDRP in 2012 RO 87 KB<1mn / <1mn
29 xlsx Centralizator contracte achizitii publice cu valoare peste 5000 euro - 2020 RO 25 KB<1mn / <1mn
30 rar Programul Anual al Achizițiilor Publice 2020 RO 6,377 KB16mn / 7mn
31 rar Programul Anual al Achizițiilor Publice 2019 RO 373 KB<1mn / <1mn
32 Codul de Conduită al personalului AFIR RO 5,250 KB13mn / 6mn
33 Codul de Conduită privind evitarea conflictului de interese și a incompatibilității RO 5,425 KB14mn / 6mn
34 Ghid privind respectarea regulilor de concurenta achizitii publice (Consiliul Concurentei) RO 1,081 KB3mn / 2mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.