Sunteţi aici: Acasă >> INFORMATII INSTITUTIONALE >> Despre AFIR >> Resurse umane >> Concursuri, Bibliografii, Candidați

 
  Puteţi consulta aici un rezumat al Regulamentului privind angajarea personalului contractual din cadrul aparatului propriu al MADR şi al instituţiilor aflate în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea MADR.
   
  Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
     
     
  ANUNȚURI DE EXAMEN  
  Comunicatul privind renunțarea la desfășurarea concursurilor amânate pentru următoarele date: interviul pentru data de 02.12.2019 și concursul pentru data de 12.12.2019 – proba scrisă, respectiv data de 18.12.2019 - interviul, pentru ocuparea posturilor de execuție/ de conducere vacante 
     
 

Anunț organizare Concurs în data de 22.11.2019

 

ANUNȚ privind amânarea desfășurării probei scrise și a interviului concursului din data de 22.11.2019 pentru luna decembrie a anului 2019

 

 

 

Anunț organizare Concurs în data de 05.11.2019

 

ANUNȚ privind amânarea desfășurăriii interviului aferent concursului din data de 05.11.2019 pentru data de 02.12.2019

 

Comunicatul privind defășurarea probei scrise a concursului din data de 05.11.2019

 

 

 

Anunț organizare Concurs în data de 01.11.2019

 

Comunicatul privind defășurarea probei scrise a concursului din data de 01.11.2019

     
  BIBLIOGRAFIE  
 

Bibliografia pentru Concursul din data de 22.11.2019

 
 

Bibliografia pentru Concursul din data de 05.11.2019  

(Serviciul SPCDR și Proiecte)

 
 

Bibliografia pentru Concursul din data de 05.11.2019 

(Compartiment Management și Securitatea Informațiilor)

 
 

Bibliografia pentru Concursul din data de 05.11.2019

(Compartiment IT - OJFIR)

 
     
  Bibliografia pentru Concursul din data de 01.11.2019  
     
  LISTA DOSARELOR ADMISE / RESPINSE  
  Lista candidaților admiși/ respinși pentru Concursul din data de 05.11.2019 Rezultatele soluționării contestațiilor după selecția dosarelor pentru Concursul din data de 05.11.2019
  Lista candidaților admiși/ respinși pentru Concursul din data de 01.11.2019  

 


 
Împreună creştem satul românesc.