Sunteţi aici: Acasă >> INFORMATII INSTITUTIONALE >> Despre AFIR >> Resurse umane >> Concursuri, Bibliografii, Candidați

 
  Puteţi consulta aici un rezumat al Regulamentului privind angajarea personalului contractual din cadrul aparatului propriu al MADR şi al instituţiilor aflate în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea MADR.
   
  Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
     
     
  ANUNȚURI DE EXAMEN  
 

Anunț organizare Concurs în data de 20.05.2021

 

 

  Comunicat privind desfășurarea PROBEI SCRISE a concursului din data de 20.05.2021  
  Comunicatul privind desfășurarea interviului din data de 26.05.2021  
     
  BIBLIOGRAFIE  
 

Bibliografia pentru Concursul din data de 20.05.2021

 
     
  LISTA DOSARELOR ADMISE / RESPINSE  
  Lista dosarelor admise/ respinse pentru concursul din 20.05.2021  

 


 
Împreună creştem satul românesc.