Sunteţi aici: Acasă >> INFORMATII INSTITUTIONALE >> Proiecte >> Depunerea ONLINE a Cererii de Finanțare prin PNDR

 

Pentru a depune on-line cererile de finanţare prin PNDR, solicitanţii trebuie să-și creeze cont de utilizator pe site-ul www. apdrp.ro – dacă acesta a fost deja creat nu trebuie făcut unul nou, ci va fi utilizat cel deja creat.

Paşii care trebuie parcurşi pentru depunerea on-line a cererilor de finanţare sunt următorii:

 

1.    ACCESAREA SITE-ULUI AFIR

a.        Accesul la pagina web a AFIR se realizeaza prin intermediul unui „browser” (ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome etc.), unde se tastează în bara de adrese: www. apdrp.ro.

 


2.    AUTENTIFICAREA


a.        Pentru autentificare trebuie dețineți un cont de utilizator al portalului AFIR – dacă nu aveți unul, va trebui să vă înregistrați ca utilizator.

b.        Pentru înregistrare există un buton dedicat opţiunii de înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor portalului.

                           1)     Se vor completa toate informațiile solicitate în câmpurile specifice înregistrării;

                           2)     După înregistrare, utilizatorul va primi un e-mail de confirmare şi va trebui sa urmeze instrucţiunile din respectivul e-mail pentru activarea contului creat.

c.         Pentru autentificare (în cazul în care sunteți deja înregistrat ca utilizator) există un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de utilizator, respectiv: utilizator (se trece adresa de e-mail menționată la înregistrare) și parolă.

 

3.    PREGĂTIREA DOCUMENTELOR PENTRU ÎNCĂRCARE

a.        După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru pentru depunerea on-line a Cererii de Finanţare;

                           1)     Există la dispoziția tuturor utilizatorilor un Ghid de utilizare a depunerii online a Cererii de Finanțare și o serie de 7 tutoriale prin care se descrie modalitatea de parcurgere a fiecărei etape a depunerii on-line.

b.        În sesiunea de lucru pentru depunerea on-line a Cererii de Finanţare utilizatorul va parcurge următorii paşii:

 

                           1)     Selectarea sesiunii de depunere:

o  Se alege dintr-o listă prestabilită sesiunea pentru care se alege depunerea proiectului;

 

                           2)     Încărcarea cererii de finanțare:

o  Se apasă pe butonul „Încărcare cerere de finanțare”.

o  Se încarcă documentul format tip al cererii de finanțare, care a fost anterior completat;

o  La încărcarea Cererii de Finanțare (CF) vor avea loc o serie de validări pentru a ajuta solicitantul în verificarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii:

a.    formularul CF este redactat electronic;

b.   s-a utilizat ultima versiune a CF, conform celei existente pe pagina AFIR pentru măsura și sesiunea respectivă;

c.    denumirea fișierelor nu conține caracterele speciale: “~ # % & * : < ? };

d.   toate câmpurile din cererea de finanțare obligatori sunt completate (ex.: CNP/CUI solicitant, statutul juridic al solicitantului, e-mail-ul reprezentantului legal, adresa sediului social si adresa punctului de lucru, amplasarea proiectului etc.);

e.    în funcție de informațiile privind amplasarea proiectului (Regiune, Județ), va fi stabilit automat Oficiul Județean la care se va lansa fluxul depunerii cererii de finanțare în SPCDR.

 

                           3)     Încărcarea documentelor tehnico – administrative:

o  Se apasă pe butonul „Încărcare” din dreptul fiecărui document descris conform cererii de finanțare.

o  Se încarcă documentul format tip, care a fost anterior completat;

o  Se încarcă toate documentele menționate, fără excepție, în caz contrar nu se poate încheia procesul de depunere on-line.

o  utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron (sistemul încarcă automat documentul, iar utilizatorul nu trebuie să aștepte finalizarea încărcării, putând încărca imediat următorul document).

o  fișierele trebuie să fie în format .pdf scanate la o rezoluție de minim 200dpi.

 

                          4)      Încărcarea altor documente:

o  În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea da a încărca și alte documente justificative necesare proiectului, descrise în CF.

 4.    FINALIZAREA ÎNCĂRCĂRII

a.      După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul „DEPUNERE PROIECT.

b.      Utilizatorului i se vor afișa încă odată toate informațiile și documentele menționate și încărcate anterior pentru o ultimă validare înainte de depunerea on-line a cererii de finanțare – orice eroare, chiar și de formă, în depunerea cererii de finanțare va rezulta în declararea cererii de finanțare ca fiind neconformă și utilizatorul nu mai are dreptul decât la o singură redepunere în cadrul aceleiași sesiuni;

c.       Dacă toate informațiile și documentele sunt corecte, utilizatorul va bifa caseta „Sunteți sigur că vreți să depuneți proiectul?”, după care va apăsa pe butonul „DEPUNERE PROIECT.

d.      Sistemul va confirma depunerea cu succes a Dosarului Cererii de Finanțare și va emite automat un număr unic de înregistrarea a proiectului depus la AFIR;

e.      Toate fișierele se transferă automat la AFIR. Acestea se vor regăsi în Sistemul informatic de Procesare a Cererilor pentru Dezvoltare Rurală (SPCDR), în dosarul electronic alocat proiectului depus, concomitent cu demararea fluxului de Depunere – Evaluare, pentru alocarea expertului care va întocmi conformitatea.

f.        După finalizarea conformității, reprezentantul legal va fi notificat prin e-mail, cu privire la decizia privind conformitatea Cererii de Finanțare depuse, în termen de maximum 2 zile de la depunerea on-line a proiectului.

Depunerea on-line a Cererii de Finantare aduce tuturor celor care doresc sa obtina finantare europeana nerambursabila o serie de beneficii reale:

 

· Economie de Timp – prin completarea si incarcarea documentelor, care se poate face in orice moment.

· Reducerea Costurilor – prin eliminarea cheltuielilor cu deplasarea la sediile judetene AFIR.

· Transparenta – prin eliminarea suspiciunilor legate de depunerea si inregistrarea proiectelor.

· Acces permanent la propriul dosar – prin vizualizarea si consultarea in orice moment a Cererii de Finantare si a documentelor anexate.

 
Mai jos puteti descarca si urmări cateva filme-tutoriale in care sunt explicati „Pașii” de mai sus:


Creare cont utilizator
Pregatirea documentelor
Incarcare Cerere de Finantare
Incarcare documente tehnic administrative
Depunere proiect
Vizualizare proiecte incarcate/ depuse
Stergere proiecte
Urmarire status proiect 
Împreună creştem satul românesc.