Sunteţi aici: Acasă >> Utilizatori >> Glosar

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
4 Abatere
4 Achiziţie complexă
4 Achiziţie independentă
4 Acord Anual de Finanţare
4 Acord Multianual de Finanţare
4 Acquis comunitar
4 Acreditare
4 Act adiţional
4 Act de corupţie
4 Active
4 AFIR
4 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
4 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
4 Agenţia SAPARD
4 AMENAJAMENTUL SILVIC
4 Amortizare
4 AM-PNDR-CDRJ
4 Analiza de risc
4 ANCA
4 ANCOM
4 Ansamblu
4 Anul financiar
4 Anunţ de intenţie
4 Anunţ de licitaţie
4 APDRP
4 APIA
4 Arendă
4 Aşezăminte culturale
4 Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
4 Asomare
4 Audit
4 Autoritatea Contractantă
Abatere
constituie abatere orice încălcare a unei dispoziţii de drept comunitar, ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunităţilor sau bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct în numele Comunităţilor, fie prin cheltuieli nejustificate.

 
Împreună creştem satul românesc.