Sunteţi aici: Acasă >> Utilizatori >> TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A PORTALULUI AFIR

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI AFIR

 

 

CONDIȚII GENERALE

Prezentele Condiţii Generale definesc regulile de utilizare a site-ului https:// afir.info de către vizitatori, potențialii beneficiari sau beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR), care au deja cont, sau nu, după caz, pe site-ul mai sus menționat.

Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi, în fapt, termenii de utilizare descrişi în continuare.

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține celor care au inițiat această pagină web.

 

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC PUBLIC AL AGENȚIEI PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE ( AFIR)

AFIR, în calitate de operator al sistemului informatic public https:// afir.info, depune toate diligențele pentru asigurarea acurateței materialelor puse la dispoziția utilizatorilor sistemului informatic.

AFIR își declină orice răspundere cu privire la indisponibilitatea sistemului informatic din cauze independente de voința sa și își asumă obligația de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situații în condiții de promptitudine și imparțialitate.

Informaţia oferită poate conţine legături web (link-uri), sau trimiteri spre alte site-uri. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri vor fi aplicate condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori acest lucru. AFIR nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul respectivelor site-uri, pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor din cadrul acestora și nici pentru condiţiile de confidenţialitate, securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, AFIR îşi declină orice răspundere dacă aceste site-uri:

• încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;

• sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;

• nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

• nu oferă o securitate adecvată;

• conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau

• sunt licenţioase sau calomnioase.

Un document disponibil pe site-ul AFIR nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

 

Pe durata accesării și/ sau a utilizării sistemului informatic public https:// afir.info următoarele acțiuni sunt interzise:

 1. transmiterea prin orice mijloc, sau afișarea pe site a oricărui document electronic ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, cât și orice altfel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. ;
 2. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic ce conține viruși sau orice alte secvențe de cod sau programe create pentru a întrerupe, defecta sau limita funcționalitatea oricărei componente hardware sau software sau care pot facilita obținerea de drepturi suplimentare celor acordate în mod legal de către operatorul sistemului informatic;
 3. transmiterea de informații false/ neverosimile adevărului, cu prilejul înregistrării în sistemul informatic,în scopul ascunderii unei situații care dacă ar fi fost cunoscută ar fi dus la refuzul înregistrării sau reînnoirii înregistrării;
 4. modificarea neautorizată a elementelor de identificare în vederea ascunderii originii oricărui conținut electronic transmis prin intermediul sau către sistemul informatic;
 5. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conținut pentru care utilizatorul sistemului informatic nu deține, conform legislației în vigoare, dreptul de utilizare, precum și dreptul de a-l face public;
 6. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conținut care încalcă, conform legislației în vigoare, orice drept de proprietate intelectuală sau industrială;
 7. transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conținut nesolicitat;
 8. interferarea neautorizată cu sau fără perturbarea funcționării sistemului informatic sau a echipamentelor sau rețelelor conectate la acesta;
 9. încălcarea obligațiilor privind confidențialitatea și protecția informațiilor asumate prin înregistrarea la sistemul informatic;
 10. utilizarea site-ului în scopuri de publicitate;
 11. orice alte acțiuni de natură a aduce atingere bunei funcționări a sistemului informatic;
 12. accesarea datelor sau serviciilor oferite de portalul AFIR altfel decât prin intermediul interfețelor puse la dispoziție de acesta. Orice altă abordare, în special folosirea unor programe care să faciliteze accesul la date sau servicii va fi considerată imixtiune ilegală.
 13. activitățile care au drept scop disfuncționalitatea, blocarea, rescrierea sau modificarea conținutului portalului https:// afir.info sau crearea în alt mod a unei perturbări prin imixtiunea cu portalul AFIR;
 14. scanarea, sondarea sau a testarea vulnerabilității oricărui sistem;
 15. accesarea oricăror servere sau servicii ale AFIR, care nu sunt publice, precum și încercarea de a acționa în acest scop;
 16. absolut orice intervenție în funcționarea serverelor de hosting sau în rețelele AFIR prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS;

Violarea oricărei dintre regulile mai sus menționate atrage după sine răspunderea civilă sau penală. AFIR va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implică asemenea încălcări.

Potrivit art. 363 Cod Penal - Perturbarea funcţionării sistemelor informatice, „Fapta de a perturba grav, fără drept, funcţionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la date informatice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”

Totodată, infracţiunile contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice se pedepsesc conform Codului Penal în vigoare - Legea nr. 286/ 2009.

Prin utilizarea site-ului. https:// afir.info sunteți de acord să nu folosiți niciun sistem automat care accesează site-ul și solicită un număr de cereri nejustificat de mare, mai mare decât cele solicitate de un vizitator/ utilizator obișnuit.

 

 

UTILIZAREA APLICAȚIEI DE GESTIUNE A PROCEDURILOR DE LICITAȚIE PENTRU BENEFICIARII PRIVAȚI AI PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ ( PNDR)

Aplicația de gestiune a procedurilor de licitație pentru beneficiarii privați ai Programului Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR), componentă a sistemului informatic public al AFIR, reprezintă un  instrument informatic de utilizare publică, accesibil prin internet la adresa https://online. afir.info și utilizat în scopul adjudecării prin mijloace electronice a contractelor de achiziții de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și de execuție a lucrărilor utilizând fonduri din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR) sau Programul European de Reconversie Economică (PERE).

AFIR, în calitate de operator al aplicației de gestiune a procedurilor de licitație pentru beneficiarii privați ai PNDR este persoana juridică de drept public care asigură beneficiarilor privați ai PNDR suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de licitație.

AFIR, în calitate de operator al aplicației de gestiune a procedurilor de licitație pentru beneficiarii privați ai PNDR, nu garantează și nu este responsabilă pentru conținutul materialelor disponibile în aplicație decât în condițiile în care dispozițiile legale în vigoare nu dispun altfel.

AFIR își declină orice responsabilitate privind documentele încărcate incomplet/ în mod eronat de către beneficiari/ ofertanți, sau privind informațiile introduse eronat/ necorespunzător de către utilizatorii acestui portal. Remedierea/ corectarea acestora se poate realiza numai în baza legislației naționale în vigoare și în baza procedurilor de lucru ale AFIR.

AFIR își declină orice răspundere cu privire la indisponibilitatea aplicației de gestiune a procedurilor de licitație pentru beneficiarii privați ai PNDR din cauze independente de voința sa și își asumă obligația de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situații în condiții de promptitudine și imparțialitate.

AFIR își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, fără o notificare prealabilă.  AFIR nu este răspunzător față de utilizatori, orice terță persoană fizică, juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-i pot fi imputate.

Scopul permis pentru utilizarea site-ului AFIR este obținerea informațiilor despre finanțările posibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cât și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestui portal în același scop. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă.

AFIR nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat, la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilități de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă AFIR a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. AFIR își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin acestor termeni și condiții de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. AFIR nu este și nici nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

 

INFORMAȚII PERSONALE

În momentul în care, prin intermediul prezentului portal, vă sunt solicitate informaţii, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site, precum și în cazul înscrierii dumneavoastră în secțiunea ”Înregistrare firme de consultanță” .

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu Termenii de prelucrare DCP.

 

CONFIDENȚIALITATE

AFIR va lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorul este răspunzător pentru păstrarea confidențialității parolelor asociate contului pe care îl utilizează pentru accesarea portalului AFIR.

Portalul AFIR folosește fișiere de tip “cookies”, în conformitate cu Politica privind Cookieurile.

 

Drepturi de autor, marca și proprietate intelectuală

Conținutul portalului este proprietatea AFIR și a partenerilor care, după caz, vor fi citați ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al instituției.

În cazul în care doriți să preluați și să faceți public, prin orice mijloace, orice tip de conținut de pe site-ul afir.info, ne puteți contacta la numerele de telefon și adresele de e-mail puse la dispoziție în pagina „Contacte”.

Obiectivul acestui site constă, în principal, în transmiterea informaţiilor de interes public actualizate şi exacte. AFIR nu poate garanta că în paginile sale nu se pot strecura erori, pentru care, își asumă în principiu, întreaga răspundere atunci când se dovedește culpa instituției.

AFIR își rezervă dreptul de a face modificări în conţinutul şi/ sau structura site-ului în orice moment, cât și de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment şi fără nicio informare prealabilă a utilizatorilor acestuia.

Utilizatorii nu au dreptul să modifice sub nicio formă și în niciun fel acest portal  în afară de secțiunile în care acestora le este permis acest lucru. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea de conținut informațional de către utilizatori, aceștia vor introduce / încărca pe site un conținut care respectă strict formatul și dimensiunile indicate în respectiva rubrică.

În cazul în care AFIR va identifica materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le consideră indecente, ilegale sau imorale, acestea vor fi șterse fără vreo notificare prealabilă, iar accesul utilizatorului care a publicat materialele respective pe portalul AFIR va fi interzis/ restricționat.

AFIR poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea lor. Prin accesarea acestui portal, vă asumați obligativitatea de a respecta oricare și toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de actualizarea acestor termeni și condiţiile de utilizare a portalului oficial al AFIR.


AFIR își rezervă dreptul de a modifica orice material și/ sau informație aferente utilizării sistemului informatic, cu aducerea respectivelor modificări la cunoștința utilizatorilor, în timp util, prin publicarea pe site-ul https:// afir.info


 
Împreună creştem satul românesc.