Rapoarte de evaluare, contestaţii şi selecţie a proiectelor PNDR

Consultaţi aici Listele proiectelor Evaluate, Listele proiectelor Selectate pentru finanţare precum şi Listele proiectelor Reportate. De asemenea, aici este prezentata şi Lista proiectelor nefinanţate, din cauza punctajului mic obţinut şi a neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate precum şi Listele rezultatelor Contestaţiilor depuse.

AVERTISMENT


Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de Finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR sau la oficiile județene ale Agenției, orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR.
Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vă sfătuieşte să analizaţi foarte atent informaţiile furnizate de site-urile neoficiale despre Programul Special de preaderare SAPARD (Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), precum şi despre Programele Europene post-aderare – FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), FEP (Fondul European pentru Pescuit) sau FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă). AFIR semnalează riscul unei informări deficitare şi subiective de pe site-urile neoficiale – toate aceste site-uri reprezintă interesele unor diverse societăţi, majoritatea de consultanţă.


INFORMEAZĂ-TE!

CONTESTAREA DECIZIEI privind EVALUAREA PROIECTELOR: Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare. Astfel, după aprobarea şi publicarea Raportului de Selecție intermediar/ lunar/ trimestrial/ final, solicitanţii pot depune o contestaţie în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare. Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet AFIR a Raportului de Selecție intermediar/ lunar/ trimestrial/ final. Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative de modificare şi completare a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR):


Totodată, puteți consulta aici Ordinul MADR nr. 845 din 05.07.2016 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi a procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente submăsurilor 16.4 şi 16.4a din PNDR 2014-2020.

De asemenea, puteți consulta aici și Ordinul MADR nr. 847 din 07.07.2016 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, solutionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente submăsurii 9.1 şi 9.1a din PNDR 2014-2020.

Puteți consulta aici și Ordinul MADR nr. 21 din 22.01.2018 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, solutionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente submăsurii 16.1 şi 16.1a (Etapa I) din PNDR 2014-2020, dar și Ordinul MADR nr. 1494 din 06.12.2018 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, solutionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente submăsurii 16.1 şi 16.1a (Etapa II) din PNDR 2014-2020


Pentru a semnala problemele şi dificultăţile apărute în accesarea şi derularea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, puteți să ne contactați la unul dintre numerele de telefon pentru Relații cu Publicul sau Sesizări, din cadrul Secțiunii „Contacte” 
Împreună creştem satul românesc.