A F I R

Sediul Central - București
Str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București,
Tel: 031.860.25.55
Relații cu publicul: 0728.107.516;
E-mail: relatii.publice@afir.info
Web:www.afir.info

Sedii Teritoriale:
Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

În urma analizei efectuate la nivelul conducerii AFIR și în conformitate cu OMADR nr. 79717/ 16.03.2020, AFIR a stabilit efectuarea vizitelor pe teren de către experții săi numai în cazul în care acest lucru este absolut necesar. Detalii aici.

De asemenea, la nivelul AFIR se suspendă activitatea de lucru cu publicul. Relațiile cu publicul se vor desfășura temporar doar online, prin intermediul adreselor de e-mail, al telefonului, prin servicii de curierat și prin pagina oficială de Facebook a Agenției. Date de contact și detalii disponibile aici.

În contextul pandemic actual în care este necesară dispunerea unor măsuri pentru limitarea riscului de răspândire și infectare cu virusul SARS-COV-2, vă informăm că pe perioada stării de alertă, pentru activitățile de relații cu publicul, ne puteți contacta doar pe numărul de telefon 0728.107.516 sau prin e-mail la relatii.publice@afir.info.



Pentru mai multe informații privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 CLICK AICI.

AVERTISMENT

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a documentelor specifice accesării fondurilor europene și implementării proiectelor finanțate prin PNDR, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11 și aplicațiile de mai jos: Adobe Reader și WinRAR.

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice ale documentelor tipizate disponibile pe site-ul AFIR.


Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vă sfătuieşte să analizaţi foarte atent informaţiile furnizate de site-urile neoficiale despre FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) sau FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă). AFIR semnalează riscul unei informări deficitare şi subiective de pe site-urile neoficiale – acestea reprezintă interesele unor societăţi, majoritatea de consultanţă.

INFORMEAZĂ-TE!

CONTESTAREA DECIZIEI privind EVALUAREA PROIECTELOR: Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare. Astfel, după aprobarea şi publicarea Raportului de Selecție intermediar/ lunar/ trimestrial/ final, solicitanţii pot depune o contestaţie în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare. Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet AFIR a Raportului de Selecție intermediar/ lunar/ trimestrial/ final. Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative de modificare şi completare a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR):


Totodată, puteți consulta aici Ordinul MADR nr. 845 din 05.07.2016 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de selecţie şi a procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente submăsurilor 16.4 şi 16.4a din PNDR 2014-2020.

De asemenea, puteți consulta aici și Ordinul MADR nr. 847 din 07.07.2016 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, solutionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente submăsurii 9.1 şi 9.1a din PNDR 2014-2020.

Puteți consulta aici și Ordinul MADR nr. 21 din 22.01.2018 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, solutionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente submăsurii 16.1 şi 16.1a (Etapa I) din PNDR 2014-2020, dar și Ordinul MADR nr. 1494 din 06.12.2018 (click AICI) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, verificare, solutionare a contestaţiilor şi selecţie pentru proiectele aferente submăsurii 16.1 şi 16.1a (Etapa II) din PNDR 2014-2020


Pentru a semnala problemele şi dificultăţile apărute în accesarea şi derularea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, puteți să ne contactați la unul dintre numerele de telefon pentru Relații cu Publicul sau Sesizări, din cadrul Secțiunii „Contacte”



 
Împreună creştem satul românesc.