Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> Tipizate

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR sau la oficiile județene ale Agenției, orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape.
 

 
 
 
*Se foloseşte precurtarea "V" pentru "Versiune" a unui document. Astfel, de exemplu, "V17" reprezinta "Versiunea a 17-a" a Cererii de plată/  Formularelor de plată etc. 
*Se foloseşte prescurtarea "M" pentru " Măsura" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013. Astfel, de exemplu, "M121" reprezintă " Măsura 121" (Modernizarea exploataţiilor agricole).
 

 

INFO la zi:

 

Instrucțiuni de completare a formularelor de plată aferente măsurilor de tranziție:

 

1 - alegerea masurii din sectorul corespunzător Măsurii pentru care s-a primit finanțare (aflat în partea superioară a primei pagini a documentului);

2 - completarea codului „vechi” al contractului de finanțare.

 

Ca urmare a respectării pașilor mai sus menționați, codul de tranziție va fi completat în mod automat.

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

INFORMARE privind extrasele de cont electronice emise de unităţile Trezoreriei Statului

 

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Instructiune de plata sM 4.3, 7.2, 7.6, 19.2 - Sectiunea C - ajustare sume OUG 64 (24 august 2023) RO 104 KB<1mn / <1mn
2 rar Formulare si instructiuni plata sM 19.2 - 16.4,16.4a RO 2,240 KB6mn / 3mn
3 rar Instructiuni de plată pentru beneficiarii sM 4.3, 7.2, 7.6 (martie 2023) RO 176 KB<1mn / <1mn
4 rar Formulare de Plata sM19.2-4.3, 19.2-7.2, 19.2-7.6 (depunere format letric) - din 06.03.2023 - actualizat 25.05.2023 RO 2,376 KB6mn / 3mn
5 rar Cerere de plata si Formulare pentru sM19.2 - 6.4 (depunere format letric) - 2023 RO 301 KB<1mn / <1mn
6 Instructiuni de plata sM 4.1a - actualizata tranzitie RO 241 KB<1mn / <1mn
7 Instructiuni de plată pentru beneficiarii submasurii 6.2/ sM19.2 - versiunea 07 RO 144 KB<1mn / <1mn
8 rar Instructiuni plata sm 4.1, 4.2, GBER, minimis vers. 06 RO 187 KB<1mn / <1mn
9 Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii submăsurii 4.1a RO 239 KB<1mn / <1mn
10 Instructiuni de plată pentru beneficiarii submasurii sM 6.4 versiunea 4 RO 202 KB<1mn / <1mn
11 Instructiuni de plată pentru beneficiarii submasurii sM 9.1/ 9.1a versiunea 05 RO 177 KB<1mn / <1mn
12 Instrucţiuni de plată pentru beneficiarii Schemei de Ajutor de Stat GBER aferente sM 4.2a RO 246 KB<1mn / <1mn
13 Instrucţiuni de plată pentru beneficiarii Schemei de MINIMIS aferente sM 4.2a RO 160 KB<1mn / <1mn
14 Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii submăsurii 4.2a RO 253 KB<1mn / <1mn
15 Instrucțiuni de plată pentru beneficiarii submăsurii 19.2 RO 202 KB<1mn / <1mn
16 Instructiuni de plată pentru beneficiarii submasurii 6.2/ sM19. - versiunea 6 RO 141 KB<1mn / <1mn
17 rar Formulare plata sm 19.2- 6.1, sm 19.2 - 6.3 versiunea 13 RO 409 KB<1mn / <1mn
18 rar Formulare plata sm 6.3 format letric versiunea 13 RO 408 KB<1mn / <1mn
19 Instructiuni de plată pentru beneficiarii submasurii sM 16.4/16.4a RO 282 KB<1mn / <1mn
20 Instructiuni de plată pentru beneficiarii submasurii 6.3/ sM19.2 RO 46 KB<1mn / <1mn
21 Instructiuni de plată pentru beneficiarii submasurii 6.1/ sM19.2 RO 49 KB<1mn / <1mn
22 rar Formulare de plata sM 3.1 si 19.2 aferenta RO 781 KB2mn / <1mn
23 rar Formulare de plata aferente sM 19.2, pentru sM 16.1 si 16.1a RO 1,877 KB5mn / 3mn
24 rar Formulare de plata aferente sM 16.1 si 16.1a RO 1,874 KB5mn / 2mn
25 rar Formulare de plată aferente sM 17.1 - valabile din 08.10.2021 RO 84 KB<1mn / <1mn
26 rar Manual de procedura pentru implementare-sectiunea II Autorizare Plati - V14 RO 1,553 KB4mn / 2mn
27 Instructiuni de plată pentru beneficiarii sM 3.1 RO 134 KB<1mn / <1mn
28 Instructiuni de plata pentru beneficiarii sm16.1, 16.1a și 19.2 (16.1, 16.1a) RO 296 KB<1mn / <1mn
29 Formular Solicitare modificări proiecte selectate înaintea încheierii CF (sM 4.3, 5.1 publici, 7.2,7.6) RO 1,050 KB3mn / 2mn
30 rar Formulare de plată aferente sM 19.3B - componenta investiții RO 820 KB2mn / <1mn
31 rar FORMULARE PLATA DEPUNERE ONLINE TOTAL(aplicare din 22.09.2022) + sM 5.1 privati - actualizat 25.05.2023 RO 19,968 KB49mn / 22mn
32 rar FORMULARE PLATA DEPUNERE ONLINE (aplicare până la 28.04.2022) RO 19,777 KB49mn / 22mn
33 rar FORMULARE PLATĂ DEPUNERE ONLINE (aplicare pana la data de 31.01.2021) RO 19,689 KB49mn / 22mn
34 rar Formulare plată specifice sM 19.4 RO 356 KB<1mn / <1mn
35 rar Cerere de plata si Formulare pentru sM19.2 - 6.2 (depunere format letric) RO 210 KB<1mn / <1mn
36 rar Formulare plata specifice sM 19.3 – componenta A, ver 04 RO 289 KB<1mn / <1mn
37 rar Formulare plata specifice sM 19.3 – componenta B, ver 01 RO 479 KB2mn / <1mn
38 rar Formulare plata sM 19.2 - servicii RO 439 KB2mn / <1mn
39 rar Instructiuni de plata sM19.2,16.1 si 16.1a RO 84 KB<1mn / <1mn
40 Instructiuni de plata sM5.1 privati RO 201 KB<1mn / <1mn
41 Instructiuni de plata sM5.1 publici RO 131 KB<1mn / <1mn
42 rar Cerere de Plata si Formulare pentru Masura 1 ver.3 RO 401 KB<1mn / <1mn
43 rar Cerere de Plata si Formulare pentru submasura 1.1 RO 265 KB<1mn / <1mn
44 rar Declarație de eșalonare-5.1 publici-în vederea contractării RO 628 KB2mn / <1mn
45 rar FORMULARE depunere LETRICA cereri de plată sM 5.1 publici RO 314 KB<1mn / <1mn
46 docx Instructiuni de plata sM 6.2 si 19.2 ver. 05 RO 58 KB<1mn / <1mn
47 rar Instrucțiuni plată_M1_sM4.1ITI, 4.1a, 4.2, 4.2GBER, 4.2a, 4.2a GBER 4.3, 6.2, 6.4, 7.2, 7.6, 9.1, 9.1a,16.4, 19.2, 19.3, 19.4 RO 836 KB3mn / <1mn
48 rar Instructiuni de plata sM6.1 v12 martie 2021 RO 42 KB<1mn / <1mn
49 rar Instructiuni de plata sM6.1 si 6.3 v11 ianuarie 2020 RO 80 KB<1mn / <1mn
50 rar Instructiuni de plata sM6.1 si 6.3 v10 aprilie 2019 RO 53 KB<1mn / <1mn
51 rar Instructiuni de plata sM6.1 si 6.3 februarie 2019 RO 53 KB<1mn / <1mn
52 rar Instructiuni de plata sM6.1 si 6.3 decembrie 2018 RO 50 KB<1mn / <1mn
53 rar Instructiuni de plata sM6.1 si 6.3 iunie 2018 RO 43 KB<1mn / <1mn
54 Instructiuni de plata sM6.4 V3 august 2019 RO 183 KB<1mn / <1mn
55 Cerere retragere Cerere de Finanţare RO 26 KB<1mn / <1mn
56 Formular C3.1-Nota explicativa modificare contract de finantare RO 67 KB<1mn / <1mn
57 Formular C3.1-Nota explicativa modificare contract /decizie de finantare sM6.1,6.3 si 19.2 RO 60 KB<1mn / <1mn
58 rar Fise verificare conformitate DCP sM 19.2- 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 4.2 GBER, 4.2a GBER, 9.1, 9.1a, 16.4, 16.4a RO 2,231 KB6mn / 3mn
59 rar Fise verificare conformitate DCP sM 19.2 - 6.1, 6.3 RO 206 KB<1mn / <1mn
60 rar Fise verificare conformitate DCP sM 19.2 - 6.2, 6.4 RO 1,391 KB4mn / 2mn
61 rar Fise verificare conformitate DCP sM 19.2 sM4.3, 7.2 si 7.6 RO 958 KB3mn / 2mn
62 rar Cerere plata si formulare 9.1, 9.1a, 19.2 RO 278 KB<1mn / <1mn
63 rar Cereri de plata si Formulare MASURI de TRANZITIE RO 14,894 KB37mn / 16mn
64 rar Cerere de Plata si Formulare pentru sM4.2 Minimis RO 209 KB<1mn / <1mn
65 rar Cerere de Plata si Formulare pentru sM4.2a Minimis RO 212 KB<1mn / <1mn
66 docx Instructiuni de plata sM 6.3 si 19.2 - 6.3 v11 RO 44 KB<1mn / <1mn
67 docx Instructiuni de plata sM 6.1 si 19.2 - 6.1 v12 RO 47 KB<1mn / <1mn
68 rar Cerere de plata si Formulare pentru sM6.5 RO 86 KB<1mn / <1mn
69 rar Cerere plata si formulare 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 4.2GBER, 4.2aGBER, 16.4, 16.4a, 19.2 RO 369 KB<1mn / <1mn
70 rar Cerere de plata si Formulare vers 01 aferente sM19.2 aprobat prin OMADR 360/03.11.2017 RO 167 KB<1mn / <1mn
71 rar Cerere de plata si Formulare aferente sM19.3 vers. 02 RO 316 KB<1mn / <1mn
72 rar Cerere de plată și formulare sM 19.4 V01 aprobate prin OMADR 956_01.11.2016 RO 121 KB<1mn / <1mn
73 rar Cerere de plată si formulare sM 19.4 V02aprobate prin OMADR 337/17.10.2017 RO 202 KB<1mn / <1mn
74 rar Cerere de plata si formulare sM 19.4 V03 aprobate prin OMADR 1279/27.07.2018 RO 235 KB<1mn / <1mn
75 rar Cerere de plata si formulare sM 19.4 V04 aprobate prin OMADR 1304/13.08.2018 RO 439 KB2mn / <1mn
76 rar Cerere de plata pentru AVANS RO 1,480 KB4mn / 2mn
77 rar Cerere de plata pentru cheltuieli cu TVA RO 1,022 KB3mn / 2mn
78 rar Cerere de plata si Formulare pentru M111 RO 3,794 KB10mn / 5mn
79 rar Cerere de plata si Formulare pentru M112 RO 4,291 KB11mn / 5mn
80 rar Cerere de plată şi Formulare pentru M121 RO 1,117 KB3mn / 2mn
81 rar Cerere de plata si Formulare pentru M122 RO 6,176 KB16mn / 7mn
82 rar Cerere de plată şi Formulare pentru M123 RO 1,117 KB3mn / 2mn
83 rar Cerere de plată şi Formulare pentru M125 RO 1,130 KB3mn / 2mn
84 rar Cerere de plata si Formulare pentru M221 ianuarie 2016 RO 5,607 KB14mn / 6mn
85 rar Cerere de plată şi Formulare pentru M312 RO 1,117 KB3mn / 2mn
86 rar Cerere de plata si Formulare pentru M313 RO 3,336 KB9mn / 4mn
87 rar Cerere de plata si Formulare pentru M322 RO 3,332 KB9mn / 4mn
88 rar Cerere de plata şi Formulare pentru M141 RO 3,932 KB10mn / 5mn
89 rar Cerere de plata si Formulare pentru M142 RO 3,795 KB10mn / 5mn
90 rar Cerere de plata si Formulare pentru M143 RO 3,794 KB10mn / 5mn
91 rar Cerere de plata si Formulare pentru M511 RO 6,037 KB15mn / 7mn
92 rar Cerere de plata si Formulare pentru M431.1 RO 3,813 KB10mn / 5mn
93 rar Cerere de plata si Formulare pentru M431.2 RO 4,670 KB12mn / 5mn
94 Cerere de plata si Formulare pentru M41 Proiecte ATIPICE RO 212 KB<1mn / <1mn
95 rar Formulare pentru M41 RO 60 KB<1mn / <1mn
96 C1.0 - Decizia de finanţare M141 RO 113 KB<1mn / <1mn
97 C1.1 - Contractul de Finantare şi anexele RO 1,522 KB4mn / 2mn
98 C1.5 - Notă explicativă privind modificarea contractului RO 151 KB<1mn / <1mn
99 rar FORMULARE PLATĂ DEPUNERE ONLINE (aplicabile până la 24.06.2020) RO 17,419 KB43mn / 19mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.