Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Măsuri de Mediu și Climă

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune ( PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

 

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar începând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste Măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice). Aceste Măsuri au atras interesul fermierilor români, în perioada 2008 - 2015 fiind efectuate plăţi de aproximativ 3,47 miliarde de euro în cadrul angajamentelor încheiate în cadrul celor 3 măsuri, ceea ce reprezintă cca. 42% din întreaga alocare a PNDR 2007-2013 şi 98% din alocarea măsurilor Axei 2 care au fost adresate sectorului vegetal.

 

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, a fost pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de  măsuri de mediu şi climă ale PNDR 2020, adresate practicilor de agro-mediu şi climă ( Măsura 10)agriculturii ecologice ( Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale ( Măsura 13), acestea fiind implementate în România începând cu anul 2015. Alocările acestor Măsuri sunt unele consistente, fermierii putând accesa angajamentele în cadrul cărora sunt disponibile sume de aproximativ 2,66 miliarde de euro, astfel: Măsura 10 – 1,071 miliarde de euro, Măsura 11 – 236,42 milioane de euro și  Măsura 13 – 1,355 miliarde de euro.

 

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă, precum şi în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmăreşte o intensificare a acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la posibilitatea deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibilitate şi la cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, la standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.

 

Cu scopul asigurării tuturor informaţiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenţi care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2017, la nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă (Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor:

 - pliant informativ privind schemele / măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017;

 - pliant informativ privind completarea electronică a cererii unice de plată pentru anul 2017 folosind IPA Online;

 - pliant informativ privind normele de eco-condiţionalitate aplicabile în anul 2017;

 - afişe informative privind plățile compensatorii acordate în cadrul măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020;

 - broşura informativă privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală ( măsurile de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020) aplicabile pe terenuri agricole în anul 2017;

 - lista zonelor eligibile în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020;

 - hărţile, la nivel judeţean şi regional, cu încadrarea unităţilor administrativ-teritoriale în zonele eligibile în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, indicând arondarea acestora pe Centre Locale APIA;

 - Ghid informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă ale PNDR 2014-2020;

 - calendarele de aplicare a lucrărilor agricole pe pajişti permanente şi pe terenuri arabile, în corelare cu obligaţiile prevăzute de angajamentele de agro-mediu şi climă prevăzute de pachetele Măsurii 10;

 - modelele de caiete de agro-mediu şi pentru agricultura ecologică, însoţite de instrucţiuni de completare, adresate beneficiarilor Măsurii 10 şi Măsurii 11 din PNDR 2014-2020;

 - broşura conţinând unele specii de plante care pot fi utilizate ca indicatori pentru pajiştile cu înaltă valoare naturală ( HNV) din România;

 - broşura conţinând speciile de plante utilizate ca indicatori de management (intensiv sau extensiv) al pajiștilor permanente cu înaltă valoare naturală ( HNV) din Romania;

 

Informaţiile relevante privind condiţiile aplicabile măsurilor de mediu şi climă în anul 2017 se pot consulta la toate Centrele Locale şi Centrele Judeţene APIA, la sediile Compartimentelelor de Dezvoltare Rurală Judeţene, la Oficiile Judeţene şi Centrele Regionale ale AFIR cât și la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Toate informaţiile mai sus menționate sunt disponibile şi în cadrul următoarelor pagini de internet www. madr.rowww. pndr.ro www.rndr.ro, www. apia.org.rowww. afir.info.

Pentru a aduce aceste informaţii cât mai aproape de fermieri, în perioada imediat următoare se va desfăşura o amplă campanie de distribuire a documentelor enumerate anterior la instituţii şi parteneri ai MADR care activează la nivel naţional, regional, judeţean sau local.

În cadrul acestei campanii, MADR şi instituţiile responsabile cu implementarea măsurilor de mediu şi climă ( APIA şi AFIR) vor încerca prin informările publicate pe site-urile proprii să prezinte informaţiile de detaliu privind modul de accesare şi condiţiile de implementare ale angajamentelor, astfel încât să se asigure cele mai bune condiţii pentru creşterea gradului de accesare al acestor măsuri, dar şi creşterea calităţii implementării ca rezultat al unei bune informări a beneficiarilor.

 

Dând click pe link-urile de mai jos, puteți consulta o serie de materiale specifice de accesare a Măsurilor 10, 11 și 13 din PNDR 2014 – 2020, gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ( APIA):

 

Materiale informative 2018 (link site MADR)

Materiale informative 2019  - parte I a

Materiale informative 2019  - partea II a

GHID utilizare IPA ONLINE 2019

 

 

Calendare lucrări agricole - Măsura 10 - 2018 (link site MADR)

Calendare lucrări agricole - Măsura 10 - 2019

 

 

Hărți zone eligibile - Măsura 10 - 2018 (link site MADR)

Hărți zone eligibile - Măsura 10 - 2019  - partea I a

Hărți zone eligibile - Măsura 10 - 2019  - partea II a

Hărți zone eligibile - Măsura 10 - 2019  - partea III a

 

Modele de caiete și instrucțiuni de completare AGRO-MEDIU - 2018 (link site MADR)

Modele de caiete și instrucțiuni de completare AGRO-MEDIU - 2019

 

 

Afiș plăți compensatorii acordate în cadrul MMC 2014-2020 (M10) - 2018 (link site MADR)

Afiș plăți compensatorii acordate în cadrul MMC 2014-2020 (M11, M13) - 2018 (link site MADR)

Afiș plăți compensatorii acordate în cadrul MMC 2014-2020 (M10, M11, M13) - 2019

 

 

Alte documente - 2018 (link site MADR)

Alte documente - 2019


Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.