Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Măsuri de Mediu și Climă

Informaţiile relevante privind condiţiile aplicabile măsurilor de mediu şi climă se pot consulta la toate Centrele Locale şi Centrele Judeţene APIA, la sediile Compartimentelelor de Dezvoltare Rurală Judeţene, la Oficiile Judeţene şi Centrele Regionale ale AFIR cât și la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

subMăsura 8.1 - ÎMPĂDURIREA subMăsura 15.1 - SILVOMEDIU

 

 

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune ( PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

 

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar începând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană) şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste Măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice). Aceste Măsuri au atras interesul fermierilor români, în perioada 2008 - 2015 fiind efectuate plăţi de aproximativ 3,47 miliarde de euro în cadrul angajamentelor încheiate în cadrul celor 3 măsuri, ceea ce reprezintă cca. 42% din întreaga alocare a PNDR 2007-2013 şi 98% din alocarea măsurilor Axei 2 care au fost adresate sectorului vegetal.

 

Din datele extrase din bazele de date administrate de Agenţia de Plăţi, ţinând cont de precizările metodologice aduse de Cadrul Comun de Monitorizare şi Evaluare (CMEF) conform cărora angajamentele aplicate pe aceeaşi suprafaţă agricolă pot contribui la unul sau mai multe obiective stabilite pentru PNDR 2007-2013, rezultă că pe perioada anterioară de programare, plăţile acordate în cadrul măsurilor Axei 2 adresate terenurilor agricole au contribuit la:

 - menţinerea biodiversităţii – 6,073 mil. ha;
 - calitatea solului – 864 mii ha;
 - calitatea apei – 2,186 mil. ha;
 - evitarea izolării şi abandonării terenurilor – 6,014 mil. ha;
 - diminuarea schimbărilor climatice – 1,431 mil. ha.

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, a fost pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de  măsuri de mediu şi climă ale PNDR 2020, adresate practicilor de agro-mediu şi climă ( Măsura 10)agriculturii ecologice ( Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale ( Măsura 13), acestea fiind implementate în România începând cu anul 2015. Alocările acestor Măsuri sunt unele consistente, fermierii putând accesa angajamentele în cadrul cărora sunt disponibile sume de aproximativ 2,623 miliarde de euro, astfel: Măsura 10 – 1,069 miliarde de euro, Măsura 11 – 235,72 milioane de euro și  Măsura 13 – 1,318 miliarde de euro.

 

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă, precum şi în urma lansării noii campanii de depunere a cererilor unice de plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a intensificat acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la posibilitatea deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibilitate şi la cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, la standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.

 

Cu scopul asigurării tuturor informaţiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenţi, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente, la nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă (Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor:

 - pliant privind depunerea cererii unce de plată;

 - pliant privind completarea electronică a cererii unice de plată folosind IPA Online;

 - pliant informativ privind normele de eco-condiţionalitate;

 - afişe informative privind plățile compensatorii acordate în cadrul măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020;

 - broşura informativă privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală ( măsurile de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020) aplicabile pe terenuri agricole;

 - broșura privind pachetul 8 – rase în pericol de abandon din cadrul Măsurii 10 – Agro-mediu și climă 2020;

 - ghid informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă din PNDR 2014 – 2020;

 - ghid informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – Agricultura ecologică din PNDR 2014 – 2020;

 - ghid informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din PNDR 2014 – 2020;

 - ghidul de utilizare a aplicației IPA ONLINE;

 - lista zonelor eligibile în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020;

 - lista soiurilor/ hibrizilor, grupa de maturitate și cantitățile minime de semințe la hectar necesare pentru înființarea culturilor eligibile pachetului – Măsura 10 – Agro-mediu și climă;

 - lista organismelor de control aprobate de MADR pentru efectuarea inspecției și certificării produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României;

 - broșura cu speciile de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată;

 - broșura cu speciile de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor;

 

Toate informaţiile mai sus menționate sunt disponibile şi în cadrul următoarelor pagini de internet www. madr.rowww. pndr.ro www.rndr.ro, www. apia.org.rowww. afir.info.

 

Dând click pe link-urile de mai jos, puteți consulta o serie de materiale specifice de accesare a Măsurilor 10, 11 și 13 din PNDR 2014 – 2020, gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ( APIA):

 

Materiale MMC aferente anului 2022
Măsuri de mediu și climă aplicabile în anul 2022
Afiș depunere cerere plată MMC 2022
Pliant depunere cerere unică de plată MMC 2022
Broșură – Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2022
Pliant – Schemele/ măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în campania 2022
Pliant – Măsura 10 – pachetul 8 – Rase în pericol de abandon - 2022
Pliant – Normele de ecocondiționalitate - 2022
Ghidul Fermierului privind ecocondiționalitatea - 2022
Ghid Măsura 10 - Agro-mediu şi climă din PNDR 2020
Ghid Măsura 11 – Agricultura ecologică din PNDR 2020
Ghid Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din PNDR 2020
Ghid de utilizare a aplicației IPA ONLINE - campania de cereri 2022 - ediția a VI-a
Pliant Completarea electronică a Cererii unice de plată IPA ONLINE 2022
Calendarele lucrărilor agricole pentru măsura 10 – Agro-mediu și climă
 
Materiale MMC aferente anului 2021
Afiș depunere cerere plată MMC 2021
Broșură – Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2021
Pliant – Schemele/ măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în campania 2021
Pliant – Măsura 10 – pachetul 8 – Rase în pericol de abandon - 2021
Pliant – Normele de ecocondiționalitate - 2021
Ghid Măsura 10 - Agro-mediu şi climă din PNDR 2020
Ghid Măsura 11 – Agricultura ecologică din PNDR 2020
Ghid Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din PNDR 2020
Lista zonelor eligibile M10, M11, M13
Lista soiurilor de porumb, sorg, floarea-soarelui și soia eligibile pentru Măsura 10 – pachetul 5 adresat adaptării la efectele schimbărilor climatice
Calendarele lucrărilor agricole pentru măsura 10 – Agro-mediu și climă
 
Materiale MMC aferente anului 2020
Materiale informative 2020 Măsura 8
Materiale informative 2020 Măsura 10,  Măsura 11 si  Măsura 13
Calendare lucrări agricole - Măsura 10 - 2020
Materiale informative 2020 Măsura 15
Afiş depunere cerere plată 2020
Norme Ecoconditionalitate MMC2020
Ghidul fermierului privind ecocondiționalitatea V5 - 2019
 
Materiale MMC aferente anului 2019
Materiale informative 2019  - partea I-a
Materiale informative 2019  - partea a II-a
GHID utilizare IPA ONLINE 2019
Calendare lucrări agricole - Măsura 10 - 2019
Hărți zone eligibile - Măsura 10 - 2019  - partea I a
Hărți zone eligibile - Măsura 10 - 2019  - partea II a
Hărți zone eligibile - Măsura 10 - 2019  - partea III a
Modele de caiete și instrucțiuni de completare AGRO-MEDIU - 2019
Afiș plăți compensatorii acordate în cadrul MMC 2014-2020 (M10, M11, M13) - 2019
 
Materiale MMC aferente anului 2018
Materiale informative 2018 (link site MADR)
Calendare lucrări agricole - Măsura 10 - 2018 (link site MADR)
Hărți zone eligibile - Măsura 10 - 2018 (link site MADR)
Modele de caiete și instrucțiuni de completare AGRO-MEDIU - 2018 (link site MADR)
Afiș plăți compensatorii acordate în cadrul MMC 2014-2020 (M10) - 2018 (link site MADR)
Afiș plăți compensatorii acordate în cadrul MMC 2014-2020 (M11, M13) - 2018 (link site MADR)

Alte documente - 2018 (link site MADR)


 
Împreună creştem satul românesc.