Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 6.2 - Înființare activități neagricole

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.
OBIECTIVELE submăsurii 6.2:
 

· Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

· Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;

BENEFICIARII:

· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

· Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractuluide finanțare.
· va fi în valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

 

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2017

- 70 de puncte pentru perioada 01.05 - 31.05.2017

- 50 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017

- 15 puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017

 

Clarificări necesare referitoare la accesarea submăsurii 6.2 și a submăsurii 6.4

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau direct prin aplicația „Asistență module online”

 

Puteți vizualiza mai jos VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2017 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 6.2 - „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”.

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM6.2_2017 RO 976 KB3mn / 2mn
2 Anexa 1 CEREREA de FINANTARE sM6.2 RO 969 KB3mn / 2mn
3 Anexa 2 Model Plan de Afaceri sM6.2 RO 234 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 3 Contract de Finantare RO 325 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 5 Fisa submasurii 6.2 RO 6,215 KB16mn / 7mn
6 Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica RO 143 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) RO 95 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate RO 92 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02 RO 41 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile 19.04.2017 RO 828 KB3mn / <1mn
11 Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor RO 179 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat RO 1,258 KB4mn / 2mn
13 Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice RO 47 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate RO 3,188 KB8mn / 4mn
15 Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale RO 115 KB<1mn / <1mn
16 E1.2 Fisa de evaluare generala RO 851 KB3mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.