Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Zona ITI - Delta Dunării >> sM 4.2a - zona ITI

Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

 - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării -  

   

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

· modernizarea și crearea de unități de procesare;

· introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
· creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

· îmbunătățirea controlului intern al calității;
· creșterea numărului de locuri de muncă;

- scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

 

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
· Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
· Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.
 
 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
       ·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
       ·  900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare,  depozitare, condiționare,  procesare și comercializare);

Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
        · 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
       · 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare,  depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
      · 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
       ·  1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz: • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. *

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

 

 

NOTĂ DE CLARIFICARE privind însuşirea Studiului de fezabilitate aferent proiectelor depuse în cadrul sesiunii 2017

 

 

Având în vedere prevederea din Ghidul solicitantului referitoare la criteriul de eligibilitate conform căreia: „Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I şi non-Anexa I”

 

 

Reamintim că este necesar să fie respectate prevederile de mai sus, în acest sens, nu este permis ca materia primă colectată în vederea procesării să provină  din flora spontană. De exemplu: afinele, murele, coacăzele, nucile, alunele etc., recoltate din păduri de amestec şi plantaţii abandonate (ce nu pot fi încadrate în categoria produselor agricole propriu-zise) nu pot constitui materie primă destinată procesării în cadrul acestei submăsuri”.

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, este obligatorie utilizarea ACROBAT READER și să urmați pașii de mai jos:

- Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

- Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/ .

- Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

 

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2017 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 4.2a - „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării - precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

Documentele de mai jos sunt aplicabile DOAR sesiunii deschise în anul 2017.

Pentru documentele care s-au depus în sesiunea aferentă anului 2019 CLICK AICI.

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM4 2a - ITI versiunea2017 RO 1,363 KB4mn / 2mn
2 Anexa 1 - CEREREA de FINANTARE sM4.2a-ITI RO 572 KB2mn / <1mn
3 Anexa 2 - Studiu de Fezabiltate sM4.2a-ITI RO 183 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 - Studiu de Fezabiltate - Anexa B-ITI RO 589 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - Studiu de Fezabiltate - Anexa C-ITI RO 316 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 3 - ANEXA I la Tratatul TFUE RO 226 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 4 - Contract de finantare sM 4.2a-ITI RO 364 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 5 - Fisa submasurii 4.2a RO 129 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 6 - Areale Subprogramul Tematic Pomicol RO 2,149 KB6mn / 3mn
10 Anexa 7 - Acte normative utile RO 105 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 8 - Lista localitati HNV RO 174 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 9 - Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „ firme in dificultate” RO 98 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 10 - INSTRUCTIUNI privind EVITAREA crearii de CONDITII ARTIFICIALE in accesarea PNDR 2014-2020 RO 101 KB<1mn / <1mn
14 ANEXA 11 - Lista UAT din arealul de implementare al ITI RO 264 KB<1mn / <1mn
15 ANGAJAMENT pe propria raspundere privind UTILIZAREA COFINANTARII RO 51 KB<1mn / <1mn
16 Fisa Masuriii 04 RO 1,014 KB3mn / 2mn
17 E 1.2 Fișa de evaluare generală sM 4.2a RO 1,128 KB3mn / 2mn
18 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO 534 KB2mn / <1mn

 
Împreună creştem satul românesc.