Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> SAPARD >> Prezentare

Programul SAPARD a creat premizele tehnice şi financiare necesare procesului de aderare la structurile europene. Astfel, fondurile derulate prin Agenţia SAPARD şi ulterior Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, au contribuit direct la dezvoltarea economică şi socială a mediului rural, au susţinut producătorul privat, au oferit sprijin asociaţiilor cu profil agricol şi societăţilor comerciale agricole, dar şi consiliilor locale. De asemenea, au oferit sprijin financiar şi organizaţiilor nonguvernamentale, însă doar acelora care au înfiinţat unităţi specializate pentru maşini agricole.

Programul SAPARD a fost creat pentru a sprijini eforturile de aderare la Uniunea Europeană a ţărilor candidate din Europa Centrală şi de Est şi pentru a pregăti participarea acestora la Politica Agricolă Comunitară. Asistenţa a fost oferită în perioada 2000 - 2006. Mai mult, în acest mod s-a oferit posibilitatea de a ne adapta procedurilor financiare şi mecanismelor de control ale Uniunii Europene.
 
Principalele domenii pentru care s-au acordat fonduri nerambursabile sunt:

Industria agroalimentară;  
Exploataţiile agricole;
Diversificarea activităţilor economice;
Formarea grupurilor de producători agricoli, silvici şi piscicoli;
Metode agricole pentru agricultură ecologică;
Silvicultură.


În funcţie de investiţia propusă prin proiect, beneficiarii Programului SAPARD au putut obţine până la 2.000.000 Euro fonduri nerambursabile, cu condiţia ca beneficiarul acestor fonduri să contribuie la realizarea proiectului său cu 50% din valoarea totală a investiţiei. Pentru acele proiecte care sunt de utilitate publică şi sunt negeneratoare de profit (modernizarea infrastructurii rurale, a drumurilor forestiere sau aplicarea metodelor agricole pentru agricultură ecologică), Programul SAPARD a acoperit în totalitate valoarea investiţiei respective.
 

Prin Programul SAPARD s-au putut realiza investiţii în clădiri sau echipamente cu destinaţie agricolă, moderniza sau retehnologiza unităţi deja existente. De asemenea, s-au acordat fonduri şi pentru tratarea produşilor reziduali şi a deşeurilor nocive, pentru valorificarea subproduselor rezultate din procesul de prelucrare, pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime şi pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi control a produselor sub aspect cantitativ şi calitativ, dar şi pentru alimentările cu apă, canalizări şi drumuri în mediul rural.
 
S-au acordat fonduri şi pentru utilaje şi echipamente noi, soft-uri pentru computer, pentru achiziţii de mijloace de transport agricole noi, achiziţionarea animalelor, înfiinţarea şi modernizarea plantaţilor, dar şi pentru multe alte investiţii menţionate mai jos.

 
 
Investiţii prin SAPARD Acordul Multianual de Finanţare (MAFA) Acorduri de Finanţare Anuale (AFA)

 


 
Împreună creştem satul românesc.