Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> NOUTĂȚI

Notificare PV de stabilire a creanțelor bugetare pentru PFA Cadea Cristina - publicat 07.08.2020
 
Ghidul Bazei de Date cu Prețuri de Referință, versiunea 08 - publicat 06.08.2020
 
Înlocuire declarație de eșalonare AP 0.1 aferentă sM 6.4 - publicat 05.08.2020
 
Ordinul  MADR nr. 221 din 05.08.2020 pentru aprobarea Ghidului Bazei de date cu prețuri de referință - publicat 05.08.2020
 
Notificare PV de stabilire a creantelor bugetare pentru ASOCIATIA GAL „COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST” - publicat 03.08.2020
 
Documente aferente M3-3A "Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare" GAL Maramureș Vest - publicat 03.08.2020
 
Anunț de primire a proiectelor pentru submăsurile 5.1 (  beneficiari publici și privați) și 5.2 - PRELUNGIT sM5.1  beneficiari publici - componenta autoutilitare probe și dotare laboratoare - publicat 31.07.2020
 

Anunţ pentru lansarea sesiunii 5 de depunere a cererilor de sprijin din cadrul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurirea și crearea de suprafeţe împădurite” (link site  APIA) - publicat 30.07.2020

 
Actualizare Anexa 13 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ 2020 - publicat 30.07.2020
 
Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2 - publicat 30.07.2020
 
INFORMARE privind planificarea sesiunilor de instruire organizate în anul 2020 la nivelul Direcțiilor Agricole județene și al Agenției Naționale a Zonei Montane pentru dobândirea de către beneficiarii M.10 și M.11 din  PNDR 2014-2020 a competențelor necesare implementării angajamentelor - publicat 23.07.2020
 
Raport de selecție sM 6.3 etapa 3, sesiunea 2019 - publicat 23.07.2020
 
Documentele aferente M9-3A GAL Podișul Mediașului Scheme de calitate - publicat 22.07.2020
 
CP AFIR Obligativitatea îndeplinirii obiectivelor din Planul de afaceri de către tinerii fermieri  - publicat 21.07.2020
 
Manual achiziții beneficiari publici V06 iulie 2020 - publicat 21.07.2020
 
Procedură implementare si Formulare generale Autorizare Plăți V09 - publicat 20.07.2020
 

Anexă la F26 Identificare Financiară sM17.1 - publicat 20.07.2020

 

F26 - Cerere de plată aferenta sM17.1 - publicat 20.07.2020

 
Ordinul  MADR nr. 199 din 17.07.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 323 - publicat 17.07.2020
 
Centralizator Evaluare F7 sM 17.1 perioada 08.06-05.07.2020- publicat 16.07.2020
 
Documentația aferentă M2/3A – „Scheme de calitate – activități pregătitoare” din cadrul Strategiei GAL Curbura Carpaților - publicat 15.07.2020
 
Tinerii fermieri pot solicita   fonduri nerambursabile pentru instalarea  ca șefi de exploatații agricole - publicat 15.07.2020
 
NOTĂ DE CLARIFICARE privind detalierea modului de calcul al îndeplinirii obiectivelor din Planul de Afaceri aferent sM 6.1, sesiunea 2020 - publicat 14.07.2020
 
Anunț de primire a proiectelor pentru  submăsura 6.1 - publicat 14.07.2020
 
Raport de selecție individual sM 4.1 zootehnic (non-montan), sesiunea 2018 - publicat 14.07.2020
 
Raport de selecție sM 4.2a - dezvoltare, etapa 6, sesiunea 2019 - publicat 14.07.2020
 
IP AFIR: O nouă abordare a informării publicului privind finanțarea tinerilor fermieri - publicat 13.07.2020
 
Documentatia ferenta M6-3A GAL Dealurile Sultanului „Sprijin pentru activități premergătoare - denumire facultativă produs montan” - publicat 13.07.2020
 
Legume on-line de la tinerii fermieri finanțați prin  PNDR - publicat 10.07.2020
 
Raport de selecție sM 6.3 - național, etapa 2, sesiunea 2019 - publicat 09.07.2020
 
CP AFIR: A fost publicată versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru  submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - publicat 09.07.2020
 
Anexa nr. 7 - Lista proiectelor depuse în sesiunea 2020 aferentă sM 4.3 - infrastructura de irigații - publicat 09.07.2020
 
Ghidul Solicitantului și anexele aferente sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” - publicat 08.07.2020
 
OMADR 190 și 191 din 08.07.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului sM 6.1 și a Instrucțiunilor de lucru nr. 331-332 - publicat 08.07.2020
 
Erată la Raportul de Contestații aferent sM 6.3 - național, etapa 1, sesiunea 01/2019 - publicat 08.07.2020
 
Anunț de primire a proiectelor pentru submăsura 4.2 - componenta investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană - publicat 08.07.2020
 

IP  AFIR: Fondurile disponibile prin PNDR 2020 pentru infrastructura secundară de irigații s-au epuizat în primele cinci zile - publicat 07.07.2020

 
Raport contestații sM 6.3 - național, etapa 1, sesiunea 01/ 2019 - publicat 06.07.2020
 
Ordinul MADR nr. 185 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 326-327 - publicat 03.07.2020
 
Ordinul MADR nr. 184 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent sM 4.2 - publicat 03.07.2020
 

Ghidul Solicitantului și anexe aferente sM 4.2, sesiune pentru abatoare in zona montana  - publicat 02.07.2020

 
CP AFIR: 1,9 milioane euro disponibili din 30 iunie pentru sprijinirea înființării grupurilor de producători în sectorul pomicol - publicat 02.07.2020
 
CP AFIRÎncepând cu 1 iulie,  AFIR pune la dispoziție peste 43,7 de milioane de euro pentru proiecte de investiții în infrastructura de irigații - publicat 01.07.2020
 
Ordinul MADR nr. 181 din 30.06.2020 privind stabilirea unor proceduri specifice activității de  implementare tehnică și financiară a măsurilor aferente  PNDR 2020 - publicat 30.06.2020
 

Procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare Dinu Robert PFA și SC LOCAL HUB SRL - publicat 30.06.2020

 

Anunț de primire a proiectelor pentru submăsura 9.1a - publicat 30.06.2020

 
 

 
Împreună creştem satul românesc.