Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> NOUTĂȚI

 

NOTĂ CLARIFICARE Manual procedură implementare – Secț. I Contractarea şi modificarea contractelor / deciziilor de finanțare, V22 cu privire la interpretarea dispozițiilor procedurale și legale privind prelungirea execuției contractelor de finanțare aferent  PNDR 2014 - 2020 după data de 31 decembrie 2023 - publicat 22.08.2023

   
 

AFIR a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol publicat 11.08.2023

   
 

Unitate de sortare, ambalare și depozitare ouă, finanțată de AFIR cu peste 800.000 de euro, fonduri europene din PNDR 2020  publicat 08.08.2023

   
  AFIR lansează în consultare publică primele Ghiduri ale solicitantului aferente PS PAC 2023 – 2027 - publicat 01.08.2023
   
  Raportul de Evaluare aferent sM 19.1, sesiunea 01/2023 publicat 31.07.2023
   
  AFIR va utiliza exclusiv semnătură electronică pentru accesarea fondurilor europene și pentru implementarea proiectelor finanțate prin PS  PAC 2023 – 2027 - publicat 24.07.2023
   
  Raport selecție individual - situații aitpice, aferent submăsurii 6.2 - publicat 24.07.2023
   
  Măsura atipica M2_6B „Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative” din SDL a GAL Bucovina de Munte - publicat 20.07.2023
   
  Măsura atipică M11/6C „Investiții pentru asigurarea de internet de bandă largă” din din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală întocmită de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Movila lui Burcel Vaslui Nord” - publicat 17.07.2023
   
  Măsura atipică M4/6B “Dezvoltarea și modernizarea satului românesc” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală întocmită de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Crivățul de Sud-Est”- publicat 17.07.2023
   
  Erata nr. 7 la Formularul F7 - Centralizatorul lunar privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare aferent sM 17.1 pentru perioada 31.10.2022 – 27.11.2022 - publicat 17.07.2023
   
  Comunicat de presă: Sistemul de management al securității informației recertificat pentru AFIR, conform standardului internațional ISO 27001 - publicat 13.07.2023
   
  Raport de selecție individual pentru situații atipice, submăsura 4.1, et. 3, sesiunea 01/ 2021 - publicat 07.07.2023
   
  Comunicat de presă: Extinderea până la 31 decembrie 2025 a duratei de execuție pentru o serie de proiecte finanțate prin  PNDR 2020 - publicat 06.07.2023
   
  Raport selecție individual sM 6.4, etapa 1, sesiunea 01/ 2021 - publicat 06.07.2023
   
  Manual de procedura contractare v22  - publicat 06.07.2023
   
  F44 - Centralizatorul săptămânal privind rezultatele verificării contestațiilor aferent sM 17.1 - perioada 26.06.2023-02.07.2023 - publicat 05.07.2023
   
  F7 - Centralizatorul lunar privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare aferente submăsurii 17.1 pentru Cererile de finanțare declarate „eligibile fără finanțare” - perioada 15.05.2023 - 11.06.2023 - publicat 30.06.2023
   
  Măsura atipică M1/3A „Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate” din cadrul SDL a GAL Defileul Muresului Superior - publicat 29.06.2023
   
  Erata nr. 6 la Formularul F7 - Centralizatorul lunar privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare aferent sM 17.1 pentru perioada 31.10.2022 – 27.11.2022 - publicat 28.06.2023
   
  Erata nr. 6 la Formularul F7 - Centralizatorul lunar privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare aferent sM 17.1 pentru perioada 03.10.2022 – 30.10.2022 - publicat 27.06.2023
   
  Măsura atipica  M1/6C "Investiții în infrastructura de bandă largă si soluții publice de e-guvernare în Microregiunea “Asociația LEADER Colinele Moldovei” – Fonduri EURI” - publicat 26.06.2023
   
  Manual de procedura evaluare selectare, contractare v21, autorizare plati v20  - publicat 23.06.2023
   
  Ordinul 250 din 22.06.2023, prin care se aprobă Instrucțiunile de lucru nr. 486-488, pentru modificarea manualelor de proceduri pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de stat sau de minimis, de Contractare și modificarea Contractelor de finanțare/Deciziilor de finanțare si de de Autorizare Plăți. - publicat 23.06.2023
   
  Raport de selecție RECTIFICAT aferent submăsurii 16.4, sesiunea 01/ 2021 - publicat 20.06.2023
   
  Anunț individual privind procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru beneficiar DCD AGROFUTURE SRL - publicat 15.06.2023
   
  Rapoarte de selecție SUPLIMENTARE aferente submăsurii 6.1 - montan și non-montan și erată raport selecție aferent submăsurii 4.1A - publicat 14.06.2023
   
 

Anunț individual Proces verbal de constatare a neregulilor - Casa de Odihna Caprioara - partea 2 - publicat 13.06.2023

   
  Comisia Europeană a rambursat României peste 202 milioane de euro, plăți aferente proiectelor finanțate prin FEADR - publicat 12.06.2023
   
  Măsura atipica M11/6B „Investiții în infrastructura socială şi educațională” din cadrul SDL întocmită de Asociația  GAL ”VALEA ȘOMUZULUI”, jud. Suceava - publicat 12.06.2023
   
  Măsura atipică 6.4./ 6B “Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii sociale” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală întocmită de Asociația GAL ”VALEA SLĂNICULUI”, județul Buzău - publicat 08.06.2023
   
  Publicarea listelor de proiecte eligibile fără finanțare în așteptare aferente sM 6.1 - montan și non-montan - publicat 08.06.2023
   
  Publicarea Ghidului Solicitantului CONSULTATIV aferent DR - 30 - publicat 07.06.2023
   
  Rezultate finale obținute candidați la concursul desfășurat în perioada 18 - 25.05.2023 pentru posturile tehnice de la nivel Central, Regional și Județean din cadrul AFIR
   
  Clarificări privind informațiile publicate de către cotidianul „Gorjeanul” referitoare la finanțarea obținută de către primăria Săcelu - publicat 31.05.2023
   
  Erată la raportul de selecție suplimentar aferent submăsurii 6.2, etapa 1, sesiunea 01/ 2021 - publicat 31.05.2023
   
  Raport de selecție individual pentru situații atipice, submăsura 4.1, componenta P4.1.5, et. 3, sesiunea 01/ 2021 - publicat 31.05.2023
   
  Lista rezultatelor soluționării contestațiilor depuse candidați după afișarea rezultatelor la interviul desfășurat în perioada 24-25.05.2023
   
  Rezultatele finale obținute de condidați la concursul desfășurat între 18.05.2023 - 24.05.2023 pentru posturile aferente DECPFE, DIT (Centru și  CRFIR 2), CFPP (  CRFIR 7), Compartimentul Administrativ (  OJFIR Olt și  OJFIR Gorj) - publicat 30.05.2023
   
  Rezultatele soluționării contestațiilor candidaților privind rezultatele obținute la interviul din data de 24.05.2023 - publicat 29.05.2023
   
  Întrebări frecvente și răspunsuri privind accesarea și implementarea submăsurii 19.1 - sesiunea 2023 - actualizat - 26.05.2023
   
  Rezultatele obținute de candidați la interviul susținut în perioada 24.05.2023 - 25.05.2023 - publicat 26.05.2023
   
  Anunț de PRELUNGIRE a sesiunii de primire a proiectelor pentru submăsura 19.1 - publicat 26.05.2023
   
  Rezultatele obținute de candidați la interviul organizat în data de 24.05.2023 - publicat 25.05.2023
   
  Raport de selecție pentru submăsura 4.1a, etapa lunară 3, înfiintare, sesiunea 01/ 2022 - publicat 25.05.2023
   
  Raport de selecție individual pentru submăsura 6.4, etapa lunară 1, solicitant XIDO PROD SRL, sesiunea 01/ 2021 - publicat 25.05.2023
   
  F44 - Centralizatorul săptămânal privind rezultatele verificării contestațiilor aferent sM 17.1 - perioada 15.05.2023 – 21.05.2023 - publicat 24.05.2023
   
  Actualizare formulare de plată și Instrucțiuni de plată - submăsuri 4.3, 7.2, 7.6 - versiuna 07 - publicat 24.05.2023
   
  F7 - Suplimentar - Centralizatorul lunar privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare aferente submăsurii 17.1 pentru Cererile de finanțare declarate „eligibile fără finanțare” - perioada 28.11.2022-14.05.2023 - publicat 24.05.2023
   
  Rezultatele soluționării contestațiilor depuse de către candidați în urma afișării rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de 18.05.2023 - publicat 23.05.2023
   
  Actualizare formulare de plată - AP 1.2 declaratie de cheltuieli aferenta sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, GBER+Minimis, 5.1 privati, 6.4, 16.4, 16.4a, 4.3,  7.2,  7.6 (pozitia 31) - publicat 23.05.2023
   
  Actualizare formulare de plată - submăsura 19.2 - 4.3, 7.2, 7.6 - versiuna 07 - publicat 22.05.2023
   
  ORDIN nr. 189 din 16 mai 2023 pentru modificarea şi completarea anexelor la OMADR nr. 194/ 2019 privind aprobarea sistemelor de  sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru  măsurile 10, 11 și 13 - publicat 22.05.2023
   
  Programarea candidaților la susținerea interviului, în data de 24.05.2023 și 25.05.2023, pentru posturile vacate de execuție aferente SAFPD/ SLIN de la nivelul CRFIR și OJFIR, SIBA de la nivel CRFIR și DCP-SM de la sediul central - publicat 19.05.2023
   
  Programarea candidaților la susținerea interviului, în data de 24.05.2023, pentru posturile aferente DECPFE (de la sediu central), DIT (de la sediul central și CRFIR2), CFPP (de la CRFIR7), Compartimentul Administrativ ( de la OJFIR Olt și OJFIR Gorj) - publicat 19.05.2023
   
  Rezultate probei scrise a concursului desfășurat în data de 18.05.2023 și detalii cu privire la programarea candidaților la interviu  - publicat 19.05.2023
   
  Raport de selecție individual pentru submăsura 4.1, etapa lunară 3, solicitant EAST WAY SPEDITION SRL, sesiunea 01/ 2021 - publicat 17.05.2023
   
  LEGEA nr. 122 din 15 mai 2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România  - publicat 17.05.2023
   
  F7 - Centralizatorul lunar privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare aferente submăsurii 17.1 - perioada  17.04.2023 - 14.05.2023 - publicat  17.05.2023
   
  ORDIN nr. 70 din 16.02.2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile  - publicat 16.05.2023
   
  Întrebări frecvente și răspunsuri privind accesarea și implementarea submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” - sesiunea 2023 - actualizat - 12.05.2023
   
  Lista selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat în data de 18.05.2023 - publicat 12.05.2023
   
  Formular declarație pe proprie răspundere AP 4.1 a pentru decontarea inclusiv a cheltuielilor conform OUG 64/ 2022 și a Anexei 2 la Raport sm 4.3, 7.2, 7.6, 19.2 publicat 12.05.2023
   
  Formulare și instrucțiuni de plată sM 19.2 - 16.4, 16.4a - publicat 12.05.2023
   
  Anunț individual Proces verbal de constatare a neregulilor - Casa de Odihna Caprioara - publicat 09.05.2023
   
  F44 - Centralizatorul săptămânal privind rezultatele verificării contestațiilor aferent sM 17.1 - perioada 01.05.2023 – 07.05.2023 - publicat 09.05.2023
   
  F44 - Centralizatorul saptamanal privind rezultatele verificarii contestatiilor aferent sM 17.1 - perioada 24.04.2023 – 30.04.2023 - publicat 03.05.2023
   
  Manual procedura  Evaluare V20 si Fomulare generale evaluare V20  - publicat 02.05.2023
   
  OMADR 76 din 02.05.2023 pentru modificarea versiunii 19 a Procedurii și formularelor generale din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare  - publicat 02.05.2023
   
  CP AFIR: Fonduri europene de peste 202 milioane de euro solicitate de AFIR Comisiei Europene spre decontare din FEADR - publicat 02.05.2023
   
   

 

Anunț de PRELUNGIRE a sesiunii de primire a proiectelor pentru  submăsura 19.1


Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.