Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2014 - 2020

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale.

Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Consultați AICI versiunea IV a PNDR, aprobat în data de 25 octombrie 2016
 
STANDARDE DE FERMĂ - PROIECTE BM MAKIS
Sisteme de adăpost pentru cai
Sisteme de adăpost pentru ovine
Sisteme de adăpost pentru păsări
Sisteme de adăpost pentru porcine - volumul I
Sisteme de adăpost pentru porcine - volumul II - Exemple de construcții
Sisteme pentru depozitarea dejecțiilor
Sisteme pentru depozitarea furajelor
Sisteme de adăpost pentru bovine - volumul I
Sisteme de adăpost pentru bovine - volumul II - Exemple de construcții
 
PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020
Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 - 2020.
 
Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor - emis de Comisia Europeană
 
Dând click pe link-urile de mai jos, puteți consulta în detaliu  măsurile din PNDR 2014 – 2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă:
 
Măsura 4  - Investiţii în active fizice
Submăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole
Submăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
Submăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice (zona ITI - Delta Dunării)
 

Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
Submăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri
 

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural (zona ITI - Delta Dunării)
 

Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
 

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Submăsura 9.1 -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
Submăsura 9.1a -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
 
             Măsura 16 - Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă
Submăsura 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol
 

 
Împreună creştem satul românesc.