Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2014 - 2020

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investiţiilor la standarde europene, eficiente şi rentabile.

 
PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE FINANCIARĂ 2014‐2020
  • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
  • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
  • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
  • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
  • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
  • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
 
Consultați AICI versiunea a 16 a PNDR 2020
 
STANDARDE DE FERMĂ - PROIECTE BM MAKIS
Sisteme de adăpost pentru cai
Sisteme de adăpost pentru ovine
Sisteme de adăpost pentru păsări
Sisteme de adăpost pentru porcine - volumul I
Sisteme de adăpost pentru porcine - volumul II - Exemple de construcții
Sisteme pentru depozitarea dejecțiilor
Sisteme pentru depozitarea furajelor
Sisteme de adăpost pentru bovine - volumul I
Sisteme de adăpost pentru bovine - volumul II - Exemple de construcții
 
DOCUMENTE DE INTERES
Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor - emis de Comisia Europeană
Prezentare INVESTIȚII ELIGIBILE PRIN PNDR
 
DOMENII DE FINANȚARE PRIN PNDR 2020
Măsura 4  - Investiţii în active fizice
Submăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole
Submăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
Submăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice (zona ITI - Delta Dunării)
 

Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
Submăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri
 

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (zona ITI - Delta Dunării)
Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural (zona ITI - Delta Dunării)
 

Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
 

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Submăsura 9.1 -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
Submăsura 9.1a -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
 
             Măsura 16 - Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă
Submăsura 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol
 

 
Împreună creştem satul românesc.