Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Rapoarte și Liste >> Rapoarte de Evaluare old item

În cadrul acestei pagini puteţi consulta RAPOARTELE DE EVALUARE pentru proiectele depuse în cadrul sesiunilor de cereri de proiecte aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 - 2013.
Persoanele care au depus proiecte de finanţare prin FEADR vor fi notificate în scris de către APDRP cu privire la rezultatul evaluării proiectelor respective (Raport de Evaluare).

Solicitanţii care au depus o Cerere de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR, au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriei Cereri de Finanţare.

Astfel, după emiterea şi publicarea Raportului de Evaluare şi a notificărilor aferente, solicitanţii pot depune o contestaţie la Oficiul Judeţean al APDRP la care a depus si Cererea de Finanţare, în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea Cererii de Finanţare sau că aceasta îi dezavantajează. Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoate de la postarea pe site-ul APDRP a Raportului de Evaluare. 
Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 28 din 31.01.2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora modificat și completat prin Ordinul MADR nr 142 din 11.07.2012 .

Solicitanţii Cererilor de Finanţare selectate vor fi notificaţi in vederea semnării Contractului de Finanţare numai după aprobarea şi publicarea Raportelor de Selecţie.


Sesiunea IUNIE - AUGUST 2013 / Măsura 121


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 25 Iunie - 30 August 2013 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor din sectorul animal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 - benef. M141 

Lista proiectelor din sectorul animal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 - benef. M141 

Lista proiectelor din sectorul animal retrase din cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal retrase din cadrul Măsurii 121 

Data publicării pe pagina web: 15 noiembrie 2013Sesiunea NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013 / Măsura 121


Eratele la Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 26 Noiembrie 2012 - 1 Martie 2013 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricolesunt următoarele: Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 26 Noiembrie 2012 - 1 Martie 2013 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor din sectorul animal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 - benef. M141 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 - standarde sector zootehnic

Lista proiectelor din sectorul animal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 - benef. M141 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 - standarde sector zootehnic

Lista proiectelor din sectorul animal retrase din cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal retrase din cadrul Măsurii 121 

Data publicării pe pagina web: 15 noiembrie 2013Sesiunea NOIEMBRIE 2012 - MARTIE 2013 / Măsura 123


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 26 Noiembrie 2012 - 1 Martie 2013 pentru Măsura 123 - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" este următorul:
Sesiunea SEPTEMBRIE2012 / Măsura 312


ERATELE la Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 3 - 28 Septembrie 2012 pentru Măsura 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi" sunt următoarele:

ERATA II la lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 312  (publicată 20 noiembrie 2013)

ERATA la lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 312 (publicată 14 noiembrie 2013)


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 3 - 28 Septembrie 2012 pentru Măsura 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi" este următorul:
 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 312

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 312

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 312

Data publicării pe pagina web: 8 noiembrie 2013Sesiunea IULIE - AUGUST 2012 / Măsura 123 - N 578/ 2009


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 Iulie - 14 August 2012 pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat N 578/ 2009 este următorul:
Sesiunea IULIE - AUGUST 2012 / Măsura 123


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 Iulie - 14 August 2012 pentru Măsura 123 - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" este următorul:

Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile, din cadrul Măsurii 123, care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile, din cadrul Măsurii 123, alte tipuri de proiecte care obțin produse incluse în Anexa I

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile, din cadrul Măsurii 123, care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare 
Lista proiectelor evaluate ca fiind Neeligibile, din cadrul Măsurii 123, alte tipuri de proiecte care obțin produse incluse în Anexa I 
Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile, din cadrul Măsurii 123, care implementează standardul de prelucrare a laptelui crud 

Lista proiectelor retrase, din cadrul Măsurii 123, care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare 
Lista proiectelor retrase, din cadrul Măsurii 123, alte tipuri de proiecte care obțin produse incluse în Anexa I 


Data publicării pe pagina web: 10 iulie 2013Sesiunea APRILIE - IUNIE 2012  / Măsura 121


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 17 Aprilie - 18 Iunie 2012 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor din sectorul animal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 - benef. M141 

Lista proiectelor din sectorul animal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 - benef. M141 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 - standarde sector zootehnic

Lista proiectelor din sectorul animal retrase din cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal retrase din cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal retrase din cadrul Măsurii 121 - benef. M141

Data publicării pe pagina web: 19 iunie 2013Sesiunea SEPTEMBRIE 2012 / Măsura 221


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 3 - 28 Septembrie 2012 pentru Măsura 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole" este următorul:


Data publicării pe pagina web: 13 mai 2013Sesiunea MAI - IULIE 2012 / Măsura 141


Consultaţi AICI Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 15 mai - 13 iulie 2012 pentru Măsura 141 - "Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă" - link site MADR
 
Data publicării pe pagina web: 18 aprilie 2013Sesiunea APRILIE - IUNIE 2012  / Măsura 313 

 
Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 17 aprilie - 16 mai 2012 pentru Măsura 313 - "Încurajarea activităţilor turistice" este următorul:

Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta a) 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta b)
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta c)

Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile dar care nu au întrunit unctajul minim în cadrul Măsurii 313 - componenta a) 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile dar care nu au întrunit punctajul minim în cadrul Măsurii 313 - componenta c)

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta a)
Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta b)
Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta c)


Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 313 - componenta a)
Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 313 - componenta b)
Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 313 - componenta c)  

 
 
Data publicării pe pagina web: 15 martie 2013Sesiunea IUNIE - IULIE 2012 / Măsura 112


ERATA la Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1 iunie - 6 iulie 2012 pentru Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri" este următoarea:

ERATĂ la lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 112 (publicată 7 martie 2013)


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1 iunie - 6 iulie 2012 pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” este următorul:

Data publicării pe pagina web: 4 martie 2013Sesiunea SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2012 / Măsura 125 - Submăsura 125 a1


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 3 septembrie - 31 octombrie 2012 pentru Măsura 125, Submăsura a1) „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare" este următorul:


Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 125 - submăsura a1

Data publicării pe pagina web: 1 martie 2013Sesiunea MAI 2012 / Măsura 221


ERATA la Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 - 31 Mai 2012 pentru Măsura 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole" este următoarea:

ERATĂ la lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 221 (publicată 5 februarie 2013)


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 - 31 Mai 2012 pentru Măsura 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole" este următorul:

Data publicării pe pagina web: 26 septembrie 2012Sesiunea MARTIE 2012 / Măsura 221


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1 - 30 Martie 2012 pentru Măsura 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole" este următorul:


Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 221 

Data publicării pe pagina web: 26 septembrie 2012Sesiunea APRILIE - MAI 2012 / Măsura 122


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 aprilie - 2 Mai 2012 pentru Măsura 122 - "Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii" este următorul:

 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 122

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 122


Data publicării pe pagina web: 6 septembrie 2012Sesiunea DECEMBRIE 2011 / Măsura 221


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 - 30 Decembrie 2011 pentru Măsura 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole" este următorul:


Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 221 

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 221 

Data publicării pe pagina web: 29 iunie 2012Sesiunea NOIEMBRIE 2011 - IANUARIE 2012 / Măsura 112


Erata la Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 28 noiembrie 2011 - 12 ianuarie 2012 pentru Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri” este următoarea:

ERATĂ pentru Măsura 112, sesiunea noiembrie2011 - ianuarie 2012 (publicat 22 iunie 2012)


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 28 noiembrie 2011 - 12 ianuarie 2012 pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” este următorul:
Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 112 

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 112 

Data publicării pe pagina web: 22 mai 2012Sesiunea SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2011 / Măsura 125 - Submăsura 125 c


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2011 pentru Măsura 125, Sumbăsura 125c "Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor" este următorul:

Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 125 - submăsura c2 

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 125 - submăsura c2 


Data publicării pe pagina web: 5 mai 2012Sesiunea MAI 2011 / Măsura 312


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 - 31 Mai 2011 pentru Măsura 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi" este următorul:
 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 312

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 312

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 312

Data publicării pe pagina web: 03 aprilie 2012Sesiunea SEPTEMBRIE 2011 / Măsura 221


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1 - 30 Septembrie 2011 pentru Măsura 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 221 

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 221

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 221

Data publicării pe pagina web: 27 martie 2012Sesiunea IULIE 2011 / Măsura 322, componenta d)


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1 - 29 Iulie 2011 pentru Măsura 322, componenta d) - “Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii în 2010”, este următorul:
 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 322, componenta d)

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 322, componenta d) 

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 322, componenta d)

Data publicării pe pagina web: 7 martie 2012ERATĂ la Rapoartele de Evaluare aferente Măsurilor 112, 121 și 125


Erata la Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1- 29 Iulie 2011 pentru Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri” este următoarea: ERATA pentru Masura 112 - Sesiunea iulie 2011

Eratele la Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1- 29 Aprilie 2011 pentru Măsura 121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt următoarele: ERATA I pentru Masura 121 - Sesiunea aprilie 2011 ; ERATA II pentru Masura 121 - Sesiunea aprilie 2011 (publicată 5 ianuarie 2012)

Erata la Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 - 31 Mai pentru Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” este următoarea: ERATA pentru Masura 125 A1 - Sesiunea mai 2011 și ERATA pentru Masura 125 A2 - Sesiunea mai 2011
 
Data publicării pe pagina web: 22 decembrie 2011Sesiunea IUNIE 2011 / Măsura 141


Consultaţi AICI Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1- 30 Iunie 2011 pentru Măsura 141 - "Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă"  - link site MADR
 
Data publicării pe pagina web: 20 decembrie 2011Sesiunea APRILIE 2011  / Măsura 121


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1- 29 Aprilie 2011 pentru Măsura 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor din sectorul animal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121

Lista proiectelor din sectorul animal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121

Lista proiectelor din sectorul animal retrase din cadrul Măsurii 121 
Lista proiectelor din sectorul vegetal retrase din cadrul Măsurii 121

Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 121 - 141 
Lista proiectelor din sectorul vegetal evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 121 - 141

Data publicării pe pagina web: 16 decembrie 2011Sesiunea IULIE 2011 / Măsura 112


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1- 29 Iulie 2011 pentru Măsura 112 - "Instalarea tinerilor fermieri" este următorul:
 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul MăsuriI 112
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul MăsuriI 112 - RAPORT RECTIFICAT (publicat 13 martie 2012)

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 112 
Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 112 - RAPORT RECTIFICAT (publicat 13 martie 2012)

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 112 
Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 112 - RAPORT RECTIFICAT (publicat 13 martie 2012)

Data publicării pe pagina web: 8 decembrie 2011Sesiunea MAI 2011 / Măsura 125


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 - 31 Mai pentru Măsura 125 - "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii" este următorul:
 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 125 - submăsura a1 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 125 - submăsura a2 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 125 - submăsura b 

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 125 - submăsura a1 
Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 125 - submăsura a2 
Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 125 - submăsura b 

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 125 - submăsura a2 
Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 125 - submăsura b 

Data publicării pe pagina web: 7 decembrie 2011Sesiunea APRILIE 2011 / Măsura 123 - N 578/ 2009


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1 - 29 Aprilie 2011 pentru Măsura 123 - Schema de Ajutor de Stat N 578/ 2009 este următorul:

 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 123 - N578/ 2009

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 123 - N578/ 2009

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 123 - N578/ 2009

Data publicării pe pagina web: 23 noiembrie 2011Sesiunea MAI 2011  / Măsura 221


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 2 - 31 Mai 2011 pentru Măsura 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 221

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 221 

Data publicării pe pagina web: 16 noiembrie 2011Sesiunea MARTIE 2011  / Măsura 123 şi Măsura 313 

 
Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1 - 31 Martie 2011 pentru Măsura 313 - "Încurajarea activităţilor turistice" şi pentru Măsura 123 - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiereeste următorul:

Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta a) (publicat 16 septembrie 2011)
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta b) (publicat 16 septembrie 2011)
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta c) (publicat 16 septembrie 2011)
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 313 - componenta d) (publicat 16 septembrie 2011)

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 313 (publicat 16 septembrie 2011)

Lista proiectelor retrase din cadrul Măsurii 313 (publicat 16 septembrie 2011)
 
 
 
Data publicării pe pagina web: 29 iulie 2011Sesiunea FEBRUARIE 2011  / Măsura 221


Raportul de EVALUARE pentru sesiunea de cereri de proiecte derulată în perioada 1- 28 Februarie 2011 pentru Măsura 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole" este următorul:
 
Lista proiectelor evaluate ca fiind eligibile în cadrul Măsurii 221

Lista proiectelor evaluate ca fiind NEeligibile în cadrul Măsurii 221 

Data publicării pe pagina web: 6 iulie 2011
 
 

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.